>Är svensk rättslig infrastruktur underminerad?

2.2.2012. Till Upsala Nya Tidning, Chefredaktören och Nyhetschefen!

Sedan jag hörde av mig senast har detta hänt, se kopia av min skrivelse till säkerhetspolisen.

Jag önskar att Uppsalas stora nyhetstidning går in i ärendet. Släpp gärna fokuseringen vid mitt intresse för Palmeutredningen. Se i stället på det förhållandet att en etablerad Uppsalajournalist, genom märkliga och av polisen helt outredda manipulationer, hindras att utföra sitt arbete, att sköta sitt yrke.

När tryckfrihetsförordningen med lagens inledande ord konstaterar att

med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter

är detta inte tomma ord utan essensen i tryckfrihetsförordningens revir.

I mitt, och inte minst Bo Alvbergers, fall har myndighet eller annat allmänt organ, i extrem och kuslig omfattning i förväg lagt hinder – saken känns extra kuslig då jag nu fäster den på pränt.

Överhetens hantering av mig får ju effekter som ringar på vattnet. Den tveksamhet, för att uttrycka det milt, som från Rosenbad och Polhemsgatan, raskt sprider sig till alla medier; ”vad Anér säger är ingenting att bry sig om” - ordagranna citat som jag vid flera tillfällen fått refererade för mig – får snabb och radikal och tydligen önskad effekt.

Kan Upsala Nya Tidning ta ett initiativ?

Jag känner mig i dag som någonting ur Norrmalmstorgsdramat: det är jag som är den skyldige, inte den förfördelade. Jag får fadd smak i munnen.

Jag ber om assistans, helt enkelt.

Engagerad och allt mer oroad hälsning!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A (med bevakad post), 752 39 Uppsala. Telefon i Uppsala 018-15 12 79 (möjligen fortfarande avlyssnad) och till landet: 0174-500 66 (sedan ett par veckor av okänd anledning ur funktion). Finns några naturliga förklaringar?

6.2: UNT har inte gått in i ärendet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"