Till Riksdagsdirektören och till Presidenten för Svea Hovrätt!

5.2.2012.

Till Riksdagsdirektören och till Presidenten för Svea Hovrätt!

I anslutning till det bifogade s k hot mail, skrivet av rådmannen vid Svea Hovrätt och moderate riksdagsledamoten

Anti Harald Avsan,

vill jag ånyo meddela att det var Avsan som den 28 februari 1986 sköt Olof Palme till döds, en person som det var Avsans skyldighet, som anställd vid Stockholms polismyndighet, att skydda och värna.

Hur kan jag säga detta? Jo: jag har vid flera tillfällen, alltsedan första upplagan av ”Palmemordet. Affären Anti Avsan” utkom i sin första upplaga vid upprepade tillfällen ställt skriftliga frågor till förundersökningsledningen i Palme-ärendet, dvs riksåklagaren resp rikskriminalpolisen med denna lydelse:

Var det Anti Avsan som sköt Olof Palme?

Jag har aldrig fått annat svar tillbaka än:

”Vi kommenterar inte den pågående förundersökningen.”

Förundersökningsledningen har sålunda aldrig förnekat att det var Anti Avsan som sköt Olof Palme till döds, och Avsan har heller inte, trots att jag anmodat honom att göra detta, mot mig riktat anmälan om grovt förtal.

Mot denna bakgrund uppmanar jag mina adressater att råda Anti Avsan att stämma undertecknad Sven Anér för förtal.

Jag anser att det är en upprörande situation som råder inom era respektive revir. En misstänkt mördare tillåts inneha och utöva två av de absolut viktigaste förtroendeämbeten landet har, domareämbetet och riksdagsledamotens uppdrag.

Jag ser många initiativ som en hovrättspresident och en riksdagsdirektör skulle kunna ta, framför allt att ställa Avsan mot väggen och begära att han – under sanningsförsäkran om detta låter sig göra – redovisar vad han gjorde minuterna kring mordet på Olof Palme. Den frågan torde aldrig ha ställts, så komprimerad, till Avsan.

Han är aldrig lagförd, endast, så sent som den 14 juni 1993, hörd upplysningsvis av sina kolleger inom Palmeutredningen, inte av i lag föreskrivna internutredare. Avsan är heller inte, vare sig live eller via uppvisade fotografier, konfronterad med de båda huvudvittnena ”Anki” och”Anneli”.

Anti Avsan har ständigt varit skyddad av polis och åklagare, aldrig utredd av polis och åklagare.

Det hot mail som jag nu bifogar (på nytt till Hovrättspresidenten) visar ett prov på Anti Avsans karaktär som är djupt cyniskt skrämmande. Han står bakom ett mail som han avslutar med hälsningen ”Heil!” – riskerar han inte sina poster vid Svea Hovrätt resp riksdagen med ett dylikt uttalande i öppet brev, tillgängligt på nätet? Bör han inte enligt gällande lag förflyttas från hovrätten och från riksdagen?

Jag ställer dessa frågor och framlägger dessa yrkanden i det klara medvetandet om ärendets vidd och allvar, inte minst för mig själv.

Jag önskar sålunda att mina adressater tar upp ärendet till noggrann granskning och därvid även överväger min egen position; naturligtvis ser jag gärna en behandling i domstol.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A. 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Fil kand, civilekonom, DN 1948-62, SVT 1963-71, därefter frilans TV-producent, författare av ca 30 böcker och över etthundra nyhetsbrev, utger bloggen

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com,

aldrig dementerad i ärendet Palmemordet. Medlem av SJF, SFF och PK. 210814-5075.

Jag önskar mina adressaters snara kommentarer, jämte dnr och namn på handläggare.

2 kommentarer:

  1. Hej Sven Ane´r ! Håller just nu på att läsa Din bok,Palmemordet,på väg till lösning.Allt verkar ju konstigt. Kände när Christer "drogs fram", att det stämde inte alls;verkade som om Polisen vet mycket mer än de hittills vill erkänna och berätta för oss alla Varför ? . Tror att lösningen finns kanske i de kretsarna.. Eftersom jag bor långt därifrån,så vet jag ju inget särskilt. Lycka till,Sven, Du skriver utmärkt,väldigt bra ! Tack !!

    SvaraRadera
  2. Det är inte så säkert att Anti Avsan vinner ett civilrättsligt mål. Bevisbördan ligger hos honom. För att dömas för förtal så ska syftet vara att utsätta personen för andras missaktning. Motivet är väl inte det utan att få honom dömd då Sven anser honom skyldig. Det räcker inte med att försöka få stöd för sitt påstående att Avsan är skyldig genom att lämna fakta och försöka övertala. Det kan anses att Sven har skälig grund för sina anklagelser vare sig Avsan är skyldig eller inte. Förlorar Avsan så får han betala rättegångskostnaderna. Sedan så skulle nog en rättegång motverka sitt syfte. Den skulle ge uppmärksamhet då fler känner till att han anses skyldig av somliga.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"