Svara gärna på brev, POSTEN och TELIA!

7.2.2007. Likalydande skrivelser till

Högsta ledningen för POSTEN, 105 10 och

Högsta ledningen för TELIA, Stureplan 8, 106 63 Stockholm.


Enligt ett flertal obesvarade skrivelser har jag begärt ett skadestånd om

5 000 kronor

från vartdera företaget, men vid kontroll av mitt plusgirokonto 75 05 55-5 har några motsvarande insättningar ej skett. Eftersom jag ej fått några svar utgår jag dock självfallet från att mina ansökningar har beviljats, varför jag utber mig beloppen insatta omedelbart, från båda företagen.

Ärendena gäller, om detta skulle ha gått företagen förbi, olovlig brevöppning och grovt sabotage av innehållen, vid tre separata tillfällen under december i fjol, samt olovlig telefonavlyssning vid samma tillfällen.

Ärendet ligger nu hos Polismyndigheten i Uppsala, Göran Pettersson, direkttelefon 010-567 69 89.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"