7.2.2012 till Göran Pettersson (ankn 010-567 69 89) Uppsalapolisen.Det var givetvis med tillfredsställelse jag tog emot ditt meddelande i går att du eventuellt avser att inge egen anmälan i det aktuella ärendet.

Jag hoppas snart höra av dig. Jag översänder nu i kopior min brevväxling med överåklagare Björn Ericson.

Vänlig och engagerad hälsning

Sven Anér, Karlsrogatan 85, 752 39 Uppsala.

PS: Jag bifogar även Bo Alvbergers rapport 22.12.2011 rörande åverkan på de tre aktuella försändelserna som gick till hans brevlåda vid Slottsvägen 8 i Värnamo. Detta är alltså den grundläggande bevisnoteringen. DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"