Nej men se: Ericson ber nästan om ursäkt!

7.2.2012.

Överåklagare Björn Ericson, 205 90 Malmö.

Jag noterar ditt brev 2.2.2012 och listar ett antal punkter:

Nr 1: ”i den del den uppfattades…” Detta är nytt för mig. Jag har inte fått se Säkerhetspolisens missivbrev till dig. Hade jag fått detta besked omedelbart hade ärendet kunnat påskyndas, sedan jag då fått veta att du vore intresserad endast av en del av mitt brev till Säk. Jag hade då omedelbart kunnat vända mig till Polismyndigheten i Uppsala, där saken numera ligger.

Nr 2: ”underlaget inte gav sådan stadga åt misstankarna…” Jag vänder mig mycket skarpt mot detta påstående. Hur beskriver man de aktuella ingreppen på ett tydligare sätt? Ifrågasätter du mina och Bo Alvbergers uppgifter? Kan du ge exempel på någon annan organisation som skulle kunna åstadkomma tre (!) liknande grova sabotage?

Nr 3: ”anmärkte i beslutet”, Ja, du nämnde detta, men du påpekade inte att du vore helt ointresserad av att föranstalta om en polisiär utredning, vilket alltså försenat utredningen. Redan det förhållandet, att en förundersökning en gång lagts ned av en överåklagare, har givetvis, vilket du säkert inser, försenat mitt fortsatta arbete med denna sak. Poliser är inte särskilt villiga att på nytt ta sig an ett ärende som redan en gång avgjorts av överåklagare, som du säkert förstår.

Nr 4: Våra mycket allvarliga ärenden, som samtliga innebär konflikt med två klara svenska lagrum samt med artiklarna 8 och 10 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, kan även kopplas till TF som är en grundlag. Ärenden som du, uppenbarligen rutinmässigt, lägger ad acta. Jag begär att du överprövar din attityd till eventuell polisiär medverkan.

Ditt brev, som jag får i dag med viss fördröjning, ger alltså den info jag borde ha fått för länge sedan. Och jag läser alltså, med stor förundran, ditt kategoriska påstående att polis inte vore inblandad. På ren svenska: hur vet du det innan du eller någon polis gått in i ärendet? Avgör du viktiga ärenden utan något som helst införskaffad dokumentation? Kan inte internutredare kopplas in även innan en direkt utpekad polisman finns i ärendet? Till ditt blanka ”nej” behövs knappast någon föregående juridisk utbildning.

Jag begär att detta brev tillförs utredningen.

Jag kan nämna att saken i dag ligger hos Göran Pettersson (antagligen krinsp) vid Uppsalapolisen, direkttelefon 010-567 69 89, som vid telefonsamtal i går förutskickade att han avsåg att upprätta egen anmälan, inom Uppsala-polisen, rörande olovlig telefonavlyssning och därav följande olovlig brevöppning. Ditt brev och denna skrivelse går i kopior till Göran Pettersson.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"