SKL: redovisa öppet!

6.10.2011.

Statens Kriminaltekniska Laboratorium – SKL

Ärende 2011200886

Jag begär överprövning av rubr beslut.

Bakgrund: Det får anses avgörande viktigt att händelser som förekommit i samband med mordet på Statsminister Olof Palme och i samband med den därpå följande förundersökningen blir rapporterade samt allsidigt belysta.

Jag hänvisar bl a till riksdagens direktiv till granskningskommissionen 1993/94:

Redovisningen av kommissionens arbete bör, så långt som möjligt, ske öppet.

Det är svårt att tänka sig vilka uppgifter i detta sammanhang som i dag bör undanhållas den svenska allmänheten. SKL:s viktiga arbete har ju just som syfte att ta fram och publicera sanningar rörande mordet och den pågående brottsundersökningen. Att Laboratoriet skulle ta fram viktig information och därefter omedelbart hemligstämpla denna känns egendomligt.

Jag preciserar nu fem punkter i min tidigare korrespondens där jag önskar konkret och komplett information:

Nr 1: Fick SKL se Lisbeth Palmes kofta?

Nr 2: Fick SKL se beslagsprotokollet avseende Lisbeth Palmes kläder?

Nr 3: Undrade SKL i så fall varför inte koftan medföljt till SKL?

Nr 4: Var det en svårt skadad vit blus SKL undersökte, eller var det en svårt skadad och solkad T-shirt?

Nr 5: Övervägde SKL inte att efterfråga ett rättsintyg över Lisbeth Palmes påstådda ryggskada? Ett intyg som skulle kunna ge en viktig bakgrund?

Jag önskar sålunda att denna begäran om överprövning medges samt att mina fem frågor besvaras. Jag önskar omedelbar hantering. Låt mig tillägga:

Om det skulle förhålla sig så att SKL undersökt fel plagg, en T-shirt och inte en vit blus, och har koftan avsiktligt undanhållits SKL, då har hela utredningen av mordet på Olof Palme från första början snedvridits på ett ytterst illavarslande sätt och SKL tvingats presentera ett resultat som ej är vare sig adekvat eller relevant.

Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"