Varför inget svar, RÅ?

3.3.2010. Vice RÅ Kerstin Skarp
08-453 66 99 Stockholm.
Kerstin Skarp, jag anhåller om ett sammanträffande, men eftersom jag sedan en stroke i oktober 2006 har tämligen allvarliga balanssvårigheter, med medföljande svårigheter att förflytta mig, skulle jag sätta värde på om denna kontakt kunde ske per telefon, efter överenskommelse. Jag önskar en samtalstid om ca 15 minuter.
Inför detta samtal kommer jag att ta fram – och ha framför mig under samtalet – sådan dokumentation som inte av bl a RÅ har sagts vara sekretessbelagd. Det finns ju bl a ett flertal brev till förundersökningsledningen från journalisten Olle Alsén, som ju var den som öppnade hela Anti Avsan-affären. Dessa brev är öppna.
Låt mig tillägga att det börjar kännas mycket tomt och ödsligt att under två och ett halvt år enbart mötas av diktat från RÅ om att ”allt är hemligt” , som om jag inte vore värd en diskussion med en relevant myndighet. Jag är utomordentligt väl påläst i detta fall och sätter värde på att i en debatt, ett samtal med förundersökningsledaren, få framföra mina synpunkter samt att kunna kommentera RÅ:s synpunkter. Regeringsformen ger, via de grundläggande fri- och rättigheterna, enligt min mening, utrymme för ett seriöst samtal av den typ jag nu föreslår.
Härvid kan ju också tas upp frågor som specifikt berör mig i min egenskap av fri undersökande journalist. Huruvida ett åtal är aktuellt, svar på min fråga varför jag så sällan får konkreta svar på mina skrivelser osv.
Jag ber dig alltså, Kerstin Skarp, att anslå ca 15 minuter för ett samtal av ovannämnt slag. Kring millennieskiftet hade jag ett långt samtal med Agneta Blidberg på hennes kontor i Stockholm, varvid många frågor, som i dag tydligen betecknas som ”hemliga”, öppet kunde diskuteras. Jag har svårt att förstå varför situationen i dag skulle vara en annan.
Tacksam alltså att höra av dig, antingen via 018-15 12 79, eller per brev till Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. Jag understryker till sist att jag är helt övertygad om att nuvarande rådmannen och moderate ledamoten av Sverige riksdag Anti Avsan sköt statsminister Olof Palme till döds. Detta sakförhållande har ju heller aldrig av RÅ-ämbetet dementerats.
Engagerad och djupt oroad hälsning


4.3.2010. Jan Lindholm, Riksdagen.
Jan, Jag söker alltså en formell kontakt med Kerstin Skarp som är förundersökningsledare i Palme-ärendet. Tror du att du kunde stötta mig med ett brev till Kerstin Skarp där du själv redogör för ditt enligt min mening avgörande samtal i höstas med Anti. Ett meddelande direkt från dig skulle ju få mycket större tyngd och autenticitet än om det kom som andrahandsreferat från mig – kunde du göra detta?
Adress till Kerstin Skarp är: Box 5553, 114 85 Stockholm.
Och kan du tala med Anti? Din oroade och tillgivne Sven Anér, Karlsrog. 85, 75239 U-a.


Integrationsminister Nyamko Sabuni!
4.3.2010. Jag läser på SvT Text om planerna på att lära immigranter svenska seder och bruk, och jag blir förstämd.
Som statsministern nog inte har informerat dig om sköts statsminister Olof Palme år 1986 av en piket/baseball-polis som därefter har avancerat till såväl rådman vid Stockholms tingsrätt som moderat ledamot av Sveriges riksdag, Anti Avsan.
Detta mord skedde inom ett politiskt etablissemang, och sedan nu över 24 år gått har hela det svenska politiska etablissemanget gjort ett samlat försök att föra bort detta statsministermord från den politiska agendan. Mordet har inte formellt betecknats som uppklarat, men namnet Christer Pettersson har fått finnas kvar, som en räddningsplanka.
Jag ber dig se på denna affär. Jag sänder med min bok i ämnet, där jag på sidan 200 i ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, 2:a upplagan, som du ser direkt anklagar Anti Avsan för mordet. Jag har genom åren vänt mig till alla politiska och administrativa instanser som funnits med i bilden, men jag har aldrig fått ett klart besked. Ingen instans har någonsin meddelat att Avsan inte begått mordet. De enda svar jag fått, ideligen, ideligen, är att dokumenten är hemligstämplade, alltså ett god dag-yxskaft. Olof Palmes sista stunder i livet är hemligstämplade.
Jag har naturligtvis tagit flera kontakter med Anti Avsan själv och bl a föreslagit att han borde stämma mig för grovt förtal. Men det har han inte gjort. Och när jag skriver till JK och konstaterar att han får välja mellan att åtala mig eller Anti Avsan, så vägrar JK att svara.
Naturligtvis kan inte denna situation tillåtas fortsätta. Jan Lindholm (mp) tog upp den i klartext då han den 3 september i fjol interpellerade Beatrice Ask, men han fick endast undanglidande svar, och mediareaktionen blev ingen. Men du kan ju ta fram riksdagsprotokollet. Till Jan Lindholm har Anti Avsan (kollleger i CivU) under ett långt samtal sagt att han ”inte tänker stämma Anér för då får han, Avsan, dras med den här saken hela livet”; ett svårbegripligt uttalande. Medger Avsan sin skuld?
Alltså: det är till ett land som döljer ett statsministermords förövare och bakgrund som immigranter kommer för att lära sig ”hur man gör i Sverige”! I Sverige gör man så här: en statsminister skjuts till döds på öppen gata, men förövaren och alla hans medhjälpare på stan får gå fria, och förövaren bekläds med två höga och viktiga ämbeten, som om ingenting hade hänt.
Jag har följt ditt arbete i regeringen och jag respekterar det du gör. Men du sitter, som alla i regeringen, med mordet på Olof Palme som en blytung ryggsäck. Begär besked av Reinfeldt! Mig har han aldrig svarat, endast fnyst åt en envis murvel; skrämmande!
Jag ber dig alltså agera! Tala med Jan Lindholm. Undersök – du är inte den som narras av floskler och fraser! Hjälp till att rädda Sverige!
Engagerad och djupt oroad hälsning!
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"