När slutade polisen kommentera?

10.3.2010. Rikspolisstyrelsen:
I skrivelse APAL-428-37/10 hävdar kriminalkommissarie Stig Edqvist att
”liksom tidigare kommenterar vi inte den pågående utredningen rörande mordet på Olof Palme.”
Påståendet är inte korrekt. Under många år, sedan morddagen den 28 februari 1986, har förundersökningsledarna mycket frikostigt lämnat information rörande den pågående verksamheten. Detta erfor jag själv, vid samtal med bland andra Anders Helin och Hnns Ölvbro, de båda i ett långt inledningsskede ansvariga för den pågående förundersökningen.
Och vid de båda Stripteasesändningarna i SVT under 1994 stod just Ölvebro och Helin framför livekamerorna och berättade öppet om den pågående förundersökningen. I min bok ”Palmemordet: Affären Anti Avsan” redovisas vidare på sidorna 15 – 37 utmordentligt utförliga och till synes öppenhjärtiga samtal mellan Hans Ölvebro och journalisten Olle Alsén, ankomstregistrerade hos rikskrim.
Mot denna bakgrund frågar jag RPS:
När inträdde enligt rikskrims och RPS mening totalt yppandeförbud rörande den aktuella förundersökningen? Jag önskar preciserat datum.
Sekretesslagen ger inget sådant generellt förbud. I 5:1 sägs, som RPS vet, att sekretess kan inträda endast om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs”.
I inga andra fall föreligger sekretess, och det är sålunda omöjligt att hänvisa till en allmän, alltid gällande förundersökningssekretess. Mitt påstående bekräftas i hög grad av granskningskommissionens redovisning av ärendet ”Dekorimamannen”, där ett stort antal uppgifter ur förundersökningen återges i en officiell och offentlig statlig undersökning.
Dessutom står det ju helt klart att utifrån till förundersökningen inkommande skriftliga meddelanden inte hamnar under sekretess.
Jag önskar svar från RPS i denna viktiga fråga, som sagt med angivande av datum för det enligt Edqvist inträdda kommentarförbudet.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

BOKEN ger BAKGRUNDEN! Sätt in 79 kronor på pg 75 05 55-5
så kommer Palmemordet: Affären Anti Avsan i din brevlåda!-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"