Kan jag engagera Cecilia Malmström i EU?
26.3.2010. Till Cecilia Malmström – Love Berggren
Commission Européenne
Bryssel.

Jag tackar för brev daterat ”10 March 2010”. Tyvärr ankom detta brev först i dag, 26.3, till min bostad i Uppsala, trots att kuvertet, av allt att döma av posten i Bryssel, är markerat ”11 03 10” samt har den påtryckta ”A Prior”-stämpeln. Jag faxar separat framsidan på detta kuvert. Jag har till Posten i Sverige anmält detta märkliga förhållande, vilket Posten lovade att undersöka vidare. Jag har, säkerligen med anledning av mitt arbete med Palme/Avsan-affären, haft besvär med öppnad post och stulen post, varför jag numera ej anger avsändare på brev jag sänder. Situationen känns illavarslande.

Jag ber nu, Cecilia Malmström/Love Berggren, att ni undersöker detta postärende också från Bryssels horisont samt därefter berättar för mig vad som kan ha kommit fram. Och jag tackar alltså för brevet som jag uppfattar som en klar markering av att ärendet kan ha väckt Kommissionens intresse. Som jag redan skrivit till Cecilia Malmström ser jag djupt allvarligt och oroat på detta ärende, inte minst därför att den svenska rättsstaten så uppenbarligen gör allt för att tysta ned mitt arbete med saken. Bl a hemligstämplar rikskriminalpolisen, med riksåklagarens uppenbara gillande, praktiskt taget alla handlingar som hör till ”Dekorima”-ärendet, vilket alltså innebär att jag – och därmed den svenska allmänheten – förvägras insyn. Rikskriminalpolisen låter sekretesstämpeln omfatta även sådana handlingar i ärendet som finns utgivna i tryckt skrift, vilket ger ett närmast förskrämt intryck: vad är det som skrämmer, rättsstaten?

Jag hänvisar till min aktuella blogg, www.svenanerpalmemordet.blogspot.com och vill nämna att jag naturligtvis känner mig såväl frustrerad som trakasserad; väntetider vid begäran om utfående av allmänna handlingar kan uppgå till månader resp till evigheten. Cecilia Malmström, slå upp den svenska förvaltningslagen, 4 par. Jag hävdar att ingen enda av lagens föreskrifter följs vid myndigheters arroganta behandling av en aktiv undersökande journalist och författare som mig själv. Just nu påstår sig rikskriminalpolisens stabsjurister sitta i dagslånga sammanträden för att bl a reglera ev utlämnande av handlingar till mig, men jag är övertygad om att dessa stabsjuristers ledstjärna är att på allt sätt minimera min tillgång till handlingar som i princip är öppna. Men jag ber dig alltså att gå in på min blogg!

Ärendet Anti Avsan är en skamfläck på det svenska rättssamhället och därmed också på EU, av vilken Sverige är en del. Jag ber dig alltså, Cecilia Malmström, liksom tidigare, att från din position inom EU agera för en utredning, i botten, av denna affär som skämmer Sveriges anseende. Vad jag anser om affären, kort: Den svenska regeringen tiger eftersom den vet, inte bara att Anti Avsan är Olof Palmes mördare utan också att mordet skedde i regi av ett etablissemang med kontakter inom svensk inrikes- och utrikespolitik.
Vänlig, djupt oroad hälsning! Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, S-752 39 Uppsala. Telefon och fax: 46 18 15 12 79, efter 15.4 46 174 500 66. 26.3.2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"