Begäran om utredning av skyddande av brottsling.

Begäran om utredning av skyddande av brottsling.
13.3.2010. Till Polismyndigheten i Uppsala. Jag begär utredning av huruvida regeringens justitie kansler Anna Skarhed, vice riksåklagaren Kerstin Skarp, chefen för rikskriminalpolisens Palmeenhet Stig Edqvist, samt JO Hans-Gunnar Axberger gjort och fortlöpande gör sig skyldiga till skyddande av brottsling jämlikt Brottsbalken 17.11, ”om någon döljer den som förövat brott”.
Jag anmodar sålunda Uppsalapolisen att utreda och/eller till ansvarig instans remittera detta ärende. Jag redovisar här nedan de punkter som jag anser kan visa att de fyra ovannämnda ämbetsmännen aktivt skyddar den person som mördade statsminister Olof Palme på öppen gata i Stockholms city den 28 februari 1986, nämligen dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms tingsrätt samt moderate ledamoten av Sveriges riksdag Anti Avsan.:
JK: Vägrar att handlägga min begäran från den 18 februari om lagföring av antingen Anti Avsan eller undertecknad Sven Anér, detta i strid med FörvL 4 par;
Vice RÅ Kerstin Skarp; Vägrar att delta i ett telefonsammanträffande med mig, detta i strid med TF 1:1 4 st;
Palmeenhetschefen Stig Edqvist: Sänder mig ej sedan den 14 februari begärda handlingar i ärendet ”Dekorimamannen”, detta i strid med TF 2 kap;
JO Hans-Gunnar Axberger utpekar, som huvudsekreterare vid och ledamot av den statliga granskningskommissionen i Palmeärendet 1996 – 1999, mot bättre vetande den numera avlidne Christer Pettersson som troligaste gärningsman, se den ursprungliga rapporten sidan 766, nedtill: ”brottsmisstankarna mot Christer P/har/ successivt stärkts”. Genom detta klara utpekande av den oskyldige Christer Pettersson skyddas den faktiske förövaren Anti Avsan. Axberger bryter därmed mot BrB 17:11.
Jag summerar: Sålunda har fyra av de högsta ämbetsmännen inom rättssamhället gemensamt skyddat Anti Avsan. Jag ger vidare två exempel på detta skydd. Vice RÅ Kerstin Skarp har valt att icke vare sig live- eller fotokonfrontera Anti Avsan med de båda kvinnliga huvudvittnena Anki och Anneli, vilka båda är tillgängliga, och JO Hans-Gunnar Axberger har i granskningsrapporten underlåtit att redovisa att någon konfrontation med deltagande av Anti Avsan ännu inte ägt rum. Att ärendet ”Dekorimamannen” ännu ej förts till domstol är uppseendeväckande.
Jag begär sålunda omedelbar, noggrann och grannlaga handläggning av ovanstående ärende. Jag önskar omedelbar bekräftelse från polismyndigheten i Uppsala beträffande diarienummer, handläggare samt åtgärd.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"