27.11.2009.
Till EU-kommissionen i Sverige, fvb EU-kommissionen i Bryssel. F k Statsministern.
Box 7723
103 90 Stockholm.

Cecilia Malmström – Palmemordet.

Enligt uppgifter i dag har Cecilia Malmström som svensk EU-kommissionär fått ansvaret för bl a samtliga polisärenden inom EU.

Jag ställer mot detta förhållande det faktum att Sverige officiellt inte har lyckats lösa mordet på sin egen statsminister, Olof Palme, men att mordet på Olof Palme de facto den 28 februari 1986, i Stockholms city, utfördes av dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms tingsrätt samt moderate riksdagsledamoten Anti Avsan, ett faktum som är väl känt av den svenske statsministern, nuvarande EU-ordföranden Fredrik Reinfeldt, samt av den högsta svenska byråkratin.

I den mån detta inte tidigare har varit känt för EU har jag velat bringa uppgifterna till EU:s kännedom. Jag önskar svar rörande de åtgärder EU resp EU:s svenska representation avser att vidta.

Skulle någon instans inom EU hävda att mina uppgifter, vilka aldrig dementerats, inte är korrekta står det självfallet denna instans fritt att föreslå lagliga åtgärder mot mig, t ex förundersökning rörande grovt förtal.

Sven Anér, 210814-5075, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. Författare, undersökande journalist.
./. Bilaga, sänds till EU: ”Palmemordet: Affären Anti Avsan” 2:a upplagan, 2009. Se speciellt nytillkomna sidan 200. Ingen enda sakuppgift i denna bok har dementerats av någon officiell instans eller av media.


27.11.2009.
Maria Wetterstrand, Miljöpartiet, Riksdagen!

Låt mig först lyckönska dig till miljöpartiets stabila ställning nationellt samt till den helt unika framryckningen i Stockholm! Det är mycket troligt att hela den politiska kartan snart får ritas om.

Mot denna bakgrund känns det extra angeläget att rikta ditt intresse mot Palmeaffären. Här är vi nu fyra personer, som du alla känner, som inte ger upp kravet på att detta ärende måste lösas: Bo Alvberger, Sven Anér, Jan Lindholm samt Paul Rimmerfors. Vi är inga lösflygande himlastormare utan människor med fötterna på jorden och vana att arbeta under den noggranna forskningens krav.

Jag sänder dig nu kopior av brev jag nyligen sänt och som riktar fokus direkt in mot sakens kärna. Jag ber dig läsa och reflektera. Några svar har jag ännu inte fått. Det är mycket märkligt att Huddinge kommunstyrelses ordförande inte svarar utan sätter sig själv som handläggare och tydligen lägger brevet ad acta.

Brevet till EU och statsministern qrörande Cecilia Malmström som EU:s högste polischef ställer hela frågan i blixtbelysning.

Maria jag har under 23 års arbete med denna affär, varav de tre senaste med Avsan i centrum, aldrig sett minsta tecken på att miljöpartiet eller någon av dess representanter någonsin funnits på minsta sätt involverad i Palmeaffärens irrgångar. Däremot har ju Jan Lindholms (mp) aktioner varit ytterst viktiga för den framtida utvecklingen. Kunde inte miljöpartiet då verkligen gå i bräschen för den upprensning som i dag ter sig absolut nödvändig?

Anti Avsan sitter i dag inom civilutskottet som avgörande viktig kontrollant av Sveriges pågående lagstiftning, och Cecilia Malmström kontrollerar EU:s hela polisverksamhet! Det är som om ledande personer och instanser avsiktligt biter huvudet av skammen.
Din tillgivne men djupt oroade
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.


./. brev i kopior.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"