25.11.2009.
Till Kommunstyrelsens presidium, Stockholms stad. 105 35 Stockholm.
F k Statsministern. Jag anhåller om omgående handläggning!

Mordet på Olof Palme – ett mord i Stockholm

Inför kronprinsessans och Daniels bröllop nästa sommar presenteras Stockholms stad redan som ett påkostat och lockande turistobjekt av en omfattning som Stockholms stad antagligen inte hittills har upplevt.

Men centralt i Stockholms city, etablerat genom en metallplatta nedsänkt i trottoaren Sveavägen – Tunnelgatan, erinras om att mordet på Olof Palme begicks den 28 februari 1986, här i Stockholm vid den s k Dekorimahörnan. Mordet anses på officiellt håll olöst. Vice riksåklagaren Kerstin Skarp leder en närmast nominell förundersökning, vilken i dag inte torde arbeta med någon misstänkt gärningsman.

I bjärt kontrast till detta påstådda förhållande kan ställas min bok ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, 2:a upplagan (bifogas i tre exemplar), där jag anklagar piketpolisen i Stockholms första vaktdistrikt, numera rådmannen och moderate riksdagsledamoten (även kommunale förtroendemannen i Stockholms grannkommun Huddinge) Anti Avsan för att vara den som ”sköt Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme till döds vid den sk Dekorimahörnan i Stockholms city den 28 februari 1986”.

Jag har från min egen sida gjort allt för att sprida kunskapen om min naturligtvis ytterst allvarliga anklagelse, men inga instanser, vare sig regering, myndigheter eller (annat än i minimal utsträckning) medier, har kommenterat mina påståenden. Detta innebär sålunda att ingen instans heller har dementerat mina uppgifter. De kvarstår i dag som sanna.

I upprepade skrivelser och telefonsamtal till Stockholms grannkommun Huddinge har jag anmodat denna grannkommun att antingen ”stämma Sven Anér för grovt förtal” eller ”avlägsna Anti Avsan från alla hans befattningar inom Huddinge kommun”. Huddinge kommunstyrelses ordförande har inte svarat, och registrator uppger att ärendet, som enbart ligger under styrelseordförandens personliga handläggning, inte har rörts sedan det den 12 november inkom och fick dnr KS-2009/1342.

Precis där står ärendet Anti Avsan i dag. De allvarligaste beskyllningar som någonsin riktats mot en svensk person läggs orörda ad acta, medan Anti Avsan själv, på sin blogg, berättar om sin pågående omvalskampanj till Stockholmsbänken.

Detta är en situation som inte kan få fortgå. Att jag anklagar Anti Avsan för att ha mördat Olof Palme dömer inte Anti Avsan, men följande förhållande dömer de myndigheter som hela tiden har bort agera: riksåklagaren, rikskriminalpolisen och, inte minst, på det politiska planet och över alla myndigheter, statsministern, som valdes in i riksdagen 2006 på samma valsedel som Anti Avsan.

Vad kan Stockholms stad göra? Mycket. I starten kan Stockholms stad (där jag föddes Sveavägen 78, ett stenkast från Dekorima), med huvudstadens speciella tyngd omedelbart begära en fullständig utredning av affären Anti Avsan. Finns något kvar att utreda? Ja, sannerligen. Bland annat hela den hos rikskriminalpolisen förvarade dokumentation som behandlar statsminister Olof Palmes sista minuter i livet. Denna helt centrala information hålls i dag hemlig för det svenska folket och inte minst för den egna huvudstaden Stockholms befolkning, under hänvisning till en påstådd sekretess som med ett penndrag, och helt enligt TF, kan hävas av vice RÅ Kerstin Skarp.

Vi har i dag, i Sverige och Stockholm, denna närmast hisnande situation, att samtliga ansvariga kring en mordgåta av den högsta kalibern, av rädsla för att finna djupt komprometterande sanning, vägrar att undersöka denna mordgåta i botten, ja vägrar att ens krafsa på ytan.

För mig, som i decennier ägnat mig åt detta ärende, kom det som en chock att beskåda TV-reportaget i går. Stockholm hoppas tydligen, i ljuset av den förestående furstliga förmälningen, på visslande åtgång av hotellrum, blixtrande kulturevenemang, frackar och miljoner (!) glada leenden. Mot detta hade jag kanske inte haft så mycket att invända, om jag inte suttit i min TV-soffa med en tyngd över bröstet: ska Victoria och Daniel få spela upp för full rojalistisk orkester utan att av statsministern ha informerats om affären Anti Avsan?

Det är, Stockholms stad, inte jag som i laglig ordning utreder, åtalar eller dömer. Detta gör rikskriminalpolisen (fast inte), vice RÅ Kerstin Skarp (fast inte), Stockholms tingsrätt, (fast inte). Detta aldrig dementerade ärende ligger i dag i praktiken helt nere.

Det är inte något hot då jag råder Stockholms stad att ofördröjligen ingripa. Tvärtom. Sedan slutet av september 2007, då jag först fick kännedom om att skrämmande hot riktades mot mig och mina närstående, har jag ju öppet informerat det moderata samlingspartiet och dess ordförande statsminister Fredrik Reinfeldt. Mitt brev den 30 september 2007 till ”statsministern, den moderata riksdagsgruppen samt det moderata samlingspartiets partisekreterare”, aldrig besvarat – sidan 85-87 i boken - avslutades så här:

”Det känns viktigt att ledningen för det Moderata samlingspartiet tar sig an detta ärende. Skulle Anti Avsan förneka att han använt pseudonymen ”Anita Svan” i sitt eget namns ställe, eller om han över huvud taget förnekar att han skulle vara inblandad, har han ju alltid möjligheten att inleda en juridisk process.”

Boken bifogas sålunda, med speciell hänvisning till 2:a upplagans sida 200, och jag önskar nu Stockholms stads kommunstyrelses grannlaga behandling av detta ärende. Jag begär, med vändande post, uppgifter om diarienummer och handläggare, och jag önskar snarast möjligt Kommunstyrelsens svar.

Rensa Stockholmsluften inför det kungliga bröllopet! Djupt angelägen och oroad Stockholmshälsning!

Sven Anér, 210814-5075, med tidigare Stockholmsadresser bl a Sveavägen 78, Götgatan 50, sedermera 72, S:t Eriksgatan 51, Mörbydalen, Hägernäs samt Jungfrugatan 15, nu på Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"