23.11.2009-
Till Chefredaktörerna för Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, Göteborgs-Posten samt Sydsvenskan.
MORDET PÅ OLOF PALME

Den ”politiskt, religiöst och fackligt oberoende” tidningen Miljömagasinet publicerar i nr 47 en debattartikel av Bo Alvberger under rubriken ”Sanningar ersatta med lögner”. Artikeln behandlar en inlaga som jag nyligen ställt till justitiekanslern, där jag anklagar RÅ för grovt felaktig handläggning av Olof Palme-ärendet. Alvberger citerar ett centralt avsnitt:
”Riksåklagaren, den djupast ansvarige på tjänstemannaplanet, hade det rätta förhållandet klart för sig i samma ögonblick som skottet föll vid Dekorima, men han drog sig inte för att dra igång den största mordutredning Sverige sett, med assistans från Wiesbaden och Washington, trots att den enda utredning som krävts hade varit att gripa den kände skyldige, den lejde gärningsmannen. Ett hyckleri i megaklassen.”

Rimligen, i ett fungerande rättssamhälle, borde min inlaga, Bo Alvbergers debattinlägg och det publicerande Miljömagasinet i dag ha varit föremål för undersökningar och processer av skilda slag, och inte minst borde stora svenska medier ha gett ärendet stor publicitet. Men varken då jag för flera veckor sedan skrev min inlaga till JK eller i dag, då Miljömagasinet ligger på redaktionernas bord, har någonting hänt, och den djupa tystnaden har ostörd fått lägra sig.
Jag kan inte säkert veta vilken som utgjort den största anledningen till stora mediers numera mångåriga tystnad i fallet mordet på Olof Palme, men rimligen har en rädsla för myndigheters rättsliga ingripande funnits med i bilden. Den rädslan behöver inte längre skrämma, eftersom det är uppenbart att det officiella Sverige inte på någon punkt agerar i detta mordfall, Sveriges största.

Det borde då vara dags för dessa stora svenska medier att åtminstone referera den debatt som nu pågår, inte bara i Miljömagasinet, och som är ytterligt både tydlig och tillgänglig på nätet, hos vederbörande myndigheters registratorer: ta ”ANÉR” som lösenord, varpå texter börjar rulla.
För det kan väl ändå inte vara så att de stora mediernas nyhetschefer tror att mina uppgifter är ren science fiction, ett ansvarslöst twitter? Det tror jag inte alls. Däremot måste det tillåtas mig att efter år av publicistiskt ointresse förmoda att den kvalificerade svenska pressen fruktar att ärendet är precis så allvarligt som jag tror, en tro som nu Bo Alvberger och Miljömagasinet har ställt sig bakom; Miljömagasinet publicerar inte science fiction.

”Sanningar ersatta med lögner” – artikeln skapar ringar på vattnet, och inte i längden, och inte i det korta perspektivet, kan svensk press ställa sig utanför. Ny kvalificerad forskning kring Palmemordet och alla dess aspekter är inledd, och forskarna har bl a hela det det omfattande materialet, med mitt namn som förtecken, att tillgå. Som med ”ANÉR” som kodnamn finns lagrat på webben och hos rättssamhällets registratorer.
Så bli inte akterseglade när den stora, mörka nyheten nu avslöjas! Inte i första hand namnet på gärningsmannen utan mordets hela skrämmande infrastruktur, den som började ta form vid årsskiftet 1985-1986.

”En ytterst liten grupp på samhällets topp som med hjälp av ett antal poliser genomförde mordet som egentligen var en avrättning”, citerar Bo Alvberger den väsentliga av mina slutsatser. Ja, detta är Palmemordet, det verkliga Palmemordet, utan kontakt med det svenska rättssamhällets egen syndabock Christer Pettersson, placerad i mordhärvan av det svenska rättssamhällets representanter, mot dessas bättre vetande.
Så går det till i ett krig där samvetslösa personer får styra, i ”statsnyttans” tjänst. Under tiden går rätt och rättvisa, heder och hederlighet under, sedan sanningar ersatts med lögner.
Oroad hälsning
Sven Anér. Karlsrogatan 85 A, 752 329 Uppsala. 018-15 12 79- 0174-500 66.

+

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"