Varför får jag inget svar? Har jag fel på någon punkt?

15.5.2013.
Likalydande skrivelser till socialstyrelsen och till miljövårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt.
Ärendena Socialstyr 8.2-23202/2013 resp Reinfeldt I-5341.
Mina adressater: Mycket lång tid har nu gått sedan jag fick era resp ärendebeskrivningar och ärendenr. Jag har, fram till i dag, sänt flera kompletteringar och önskningar om kommentarer/beslut, men jag har ingenting hört. Om jag då går till förvaltningslagen finner jag bl a i 20§ att beslut skall motiveras.
Jag väljer nu att anse att de båda aktuella myndigheternas dröjsmål i förhållande till mig som anhängiggörande part numera har tagit formen av ett beslut, nämligen ett negativt sådant: vi lämnar inga besked.
Detta förhållande gör mig undrande. Möjligen klickar posten (det har den gjort åtta polisanmälda gånger de senaste två åren), men jag måste ju utgå från att några skrivelser till mig ej avsänts.
De ärenden saken här gäller är allvarliga brott. Jag har inte på minsta sätt, under mellantiden, mötts av besked som skulle förminska tyngden i mina anmälningar – snarare tvärtom, då ej heller de båda höga instanserna KU eller RPS på minsta sätt bestridit mina påståenden.
Ju längre den statliga svenska tystnaden drar ut på tiden, desto klarare tycks den sanna bilden framstå som min.
Men jag önskar konkreta svar i en av Sveriges största och svartaste ödesfrågor någonsin. Kanske den största.
Som mina adressater vet spelar dåvarande rikskriminalchefen Tommy Lindström en avgörande viktig roll, då han vid mitt besök på polishuset i maj 1989 tar på sig uppgiften att göra svart till vitt, att garantera en förfalsknings äkthet. Lindströms utsagor har alltid ett elastiskt sanningsvärde. Jag bilägger ett Striptease-referat (TV1) med några egna kommentarer. Lindström ägnade sig vid denna tid, 1993, åt samma allvarliga brottslighet som fyra år tidigare, 1989, då han, falskeligen försökte intala mig att Olof Palmes patientjournal vore äkta.
Rättsstaten Sverige. Fortsatt engagerad hälsning,
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39. 018-15 12 79. ,/, Bil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"