Detta är vårt Sverige nere i dyn

23.5.2013. Till Kalla Fakta!
Jag skakas när jag hanterar detta ärende. Jag påtalar för socialstyrelsen att Olof Palmes patientjournal förfalskades, men det struntar denna styrelse i. Jag påtalar att ambulansen var avsiktligt 3 minuter försenad, från Dekorima till Sabbatsberg.
Det bryr sig socialstyrelsen inte det minsta om.
Styrelsen säger, omtolkad till vardagsspråk:
Det gjorde inte det bittersta att ambulansen med Palme blev lite försenad, för han var ändå död innan han kom fram till Sabb. Ingenting att gnälla om, Sven Anér. Ärendet avskrivs.
Djupare i cyniskt människoförakt går inte att komma.
Slå larm, Kalla Fakta! Begär fram hela ärendet från socialstyrelsen!
Han var ju redan död – fast inte dödförklarad; nej, nej, men visst var han död…
Mordet på Olof Palme har förändrat människor. Förändrat socialstyrelsens jurister från normala tjänstemän till Stasi-folk. Till 30-tals-folk.
Oroade och engagerade hälsningar,
Sven Anér. Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. Dokumentation. Begär även fram alla handlingar i ärendet från socialstyrelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"