Göran Hägglund – agera mot socialstyrelsens grova cynism mot den skjutne Olof Palme!

23.5.2012.
Till Socialministern. För angelägen kännedom och åtgärd: Läkartidningen!
Göran Hägglund – du har tidigare vid några tillfällen visat ett klart intresse för mitt arbete med Palmeärendet. Jag sänder dig nu, för omedelbar åtgärd, ett beslut av socialstyrelsen, som inte får stå oemotsagt, inte får stå orubbat.
Socialstyrelsen säger sålunda i klartext att Olof Palmes grovt försinkade ambulansfärd från Dekorima till Sabbatsbergs akutintag ”inte inverkade på skyddet för hans vårdskada”, trots att dödförklaringen av den svenske statsministern inte kom förrän kl 24.06, sålunda långt efter ambulanstransportens avslutning.
Sven Anér må ha rätt, menar styrelsen, men vi gör ingen åtalsanmälan. ”Klagomålet saknar direkt betydelse för patientsäkerheten”. Minsann! Det svenska ambulanskonceptet står i dag, Göran Hägglund, under intensiv debatt. Nu ger socialstyrelsen de möjligen försumliga ambulansförarna och –dirigerarna sitt stöd: åk gärna en liten omväg, det har ingen patient ont av!
Som du ser ifrågasätter styrelsen inte på någon punkt mina sakuppgifter rörande kusligt förfalskade och omförfalskade patientjournaler, men undviker ändå, med isande juristeri, att på minsta sätt agera.
Den svenska regeringen måste via dig gå i bräschen. Det gäller det olösta Palmemordet, och det gäller de snart tio miljonernas patientsäkerhet!
Djupt oroad hälsning!
Ta fram ärendet 8.2-23202/2013-10 Läs in det, agera!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

./. Bilaga, ställd till alla mina bloggbesökare, www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"