Jag begär att bli åtalad. Sven Anér.

27.5.2013. Till RÅ. Ärende ÅM 2013/3787.
Med hänvisning till rubr ärende begär jag härmed att bli åtalad för
FALSK ANGIVELSE enligt BrB 15:6.
Jag har i skrivelser till socialstyrelsen, dnr 8.2-23202/2013-10, resp till sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm, Filippa Reinfeldt, dnr I 5341, anmält, att socialstyrelsen nonchalerar dessa förfalskningar, resp att Filippa Reinfeldt hävdar att landstinget aldrig kan garantera inneliggande handlingars äkthet.
I ärendet har därefter bl a inträffat att varken socialstyrelsen eller sjukvårdslandstingsrådet avfärdat mina beskyllningar, däremot anfört vissa skäl till att ej gå vidare i ärendet; RÅ hänvisas till de aktuella handlingarna.
Därefter har överåklagare Hellstrand beslutat dela chefsåklagare Roswalls uppfattning att förundersökning inte ska inledas. ÅM 2013/3787.
Detta innebär, i ytterst tydlig klartext, att Hellstrand/Roswall beskyller mig för lögn och därmed för falsk angivelse i detta ärende.
Jag begär därför att jag omedelbart åtalas för
FALSK ANGIVELSE.
Jag försöker uppträda som en hederlig person. Jag begär att rättsstaten ska behandla mig som en hederlig person med rätt att prövas i domstol.
Det känns mycket viktigt att domstol får avgöra detta och sammanhängande ärenden.
Jag önskar omedelbart svar, dnr, samt namn på handläggare.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"