PS 2: Christer Pettersson for ever…


4.5.2012. Adrian Raine, USA-professor i kriminologi och psykiatri och i dag refererad av SvD, har i sin nyutkomna bok ”Anatomy of Violence” forskat i ämnet brottsbenägenhet/hjärnstruktur. I sitt arbete har han bl a uppmärksammat och granskat den svenske Christer Pettersson, sådan denne framträtt i svenska mediers grymt falska beskrivningar. Sverige har därmed bidragit till snedvridning av en, som det visat sig, tydligen redan från början snedvriden forskning; inte SvD:s bästa scoop.
Christer Pettersson fanns aldrig i närheten av mordet på Olof Palme. Han blev den cyniska svenska rättsstatens egen lägliga och lämpliga syndabock, snärjd med lögnaktiga vittnesmål, avsiktliga personförväxlingar och komplicerat arrangerat påhittade telefonsamtal.
Det hänvisas i SvD-artikeln, av Henrik Ennart, till Christer Petterssons ”skada i pannloben som ska ha gjort honom utagerande”; skadan påtalad av bland andra Gunnar Wall.
Det är sant att Raine tror att ”skadan i pannloben talar för att Pettersson troligen talade sanning” och alltså inte hade mördat Olof Palme, men redan det förhållandet att Raine betraktar fallet Pettersson som en i princip fullt rimlig ”skandinavisk parallell” vid sin forskning bland ”hjärnorna på USA:s värsta psykopater” är givetvis graverande, inte i första hand för Adrian Raine, som bör ha haft rätt att lita på den svenska rikspolisstyrelsen, utan framför allt för den svenska rättsstaten och den svenska mediestaten, om jag får använda det sistnämnda uttrycket.
Om Raine läst granskningskommissionens rapport från sommaren 1999 må han sannerligen förlåtas om han trott att denne, ej av Svea hovrätt fällde Christer Pettersson, finns kvar mitt i bilden:
”misstankarna mot Christer Pettersson har successivt skärpts…”
Det är ingen liten svensk ensak att Christer Pettersson, alltsedan hämtningen på sin loftgång vid jultid 1988 i Rotebro, fastnat i nätet av falska beskyllningar och egentligen aldrig släppts fri. Det är en stor internationell skandal att en känd amerikansk vetenskapsman av lögnaktiga svenska myndigheter och dito medier lockas att tryffera sin forskning med en dundrande howler av detta slag.
Jag är övertygad om att socialstyrelsen resp Filippa Reinfeldt som sjukvårdslandstingsråd, i ert påbörjade arbete med Palmeärendet, noterar detta ärende och ser faran, när statligt knäsatta avancerade lögner kan slippa igenom det alltid extremt noggranna internationella forskningsfiltret, kontrollerat av dess tunga vetenskapliga tidskrifter.
Forska gärna kring Christer Pettersson, men gör det från sanna utgångspunkter! Ställ frågan: varför måste den svenska staten snärja den i sammanhanget totalt oskyldige Christer Pettersson?
Jfr Lena Anderssons Palme-inlägg i dagens DN – rämnar mediestaten?
Avsnittet rörande Christer Pettersson går i dag till det svenska utrikesdepartementet med önskan att ambassaden i Washington D.C. omedelbart tar kontakt med professor Adrian Raine och ingriper mot denna forskningsskandal. Även Svenska Dagbladet informeras och uppmanas agera.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"