Parters rätt att få del av uppgifter

19.5.2013. Till Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt, ärende
I 5041.
Förvaltningslagen, 16§, inledningsvis:
En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som tillförts ärendet. om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild.
Jämlikt rubr paragraf anhåller jag att snarast få ta del av ”det som tillförts” rubr ärende: inkommande resp utgående handlingar, tjänsteanteckningar, samtalsuppteckningar, konferensnoteringar och liknande.
Min anhållan känns extra viktig med tanke på den tidsutdräkt som redan föreligger.
Skulle kostnad uppstå ber jag Styrelsen bifoga faktura, vilken omedelbart kommer att honoreras. Sänd ej per postförskott vilket medför stort besvär samt kostnader.
Oroad och engagerad hälsning!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"