V g sänd kopia av det ä k t a journalbladet!

24.5.2013. Sth läns landsting, arkivet, Box 4151, 141 04 Huddinge.
Begäran om utfående av allmän handling
Jag önskar utfå kopia av
patientjournal Palme, Sven Olof Joachim, 27 01 30-0499.

Jag bilägger två versioner av detta journalblad, markerade ”Bilaga 2” resp ”Bilaga 3”. Jag ber nu landstinget utvälja vilken version landstinget anser vara den ursprungliga och korrekta samt markera den version som sänds till mig med:
Detta är kopia av original- och ursprungsversionen av Olof Palmes patientjournal”.
Denna skrivelse från mig till landstinget läggs ut på min blogg
varför det ju är möjligt att några av mina flera tusen bloggbesökare kommer att sända landstinget motsvarande begäran om utfående av denna allmänna handling. Det är då viktigt att landstinget behandlar detta ärende med stor akribi, så att inte den falska versionen sprids över landet.
Jag önskar omedelbar handläggning.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

./. Bilagor ”2” resp 3”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"