KU – ta upp Palmesaken som eget initiativärende!

11.5.2013.
KU och Konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson, ANGELÄGET!
I Palmeärendet händer i dag att såväl socialstyrelsen, dnr 8-2.23202/2013, som sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt, I-5341, som egna ärenden, var för sig tagit upp det förhållandet att Olof Palmes patientjournal av mordets arrangörer två gånger har förfalskats.
Första gången skedde detta i maj 1989, då sedermera entledigade chefen för rikskriminalpolisen, polisöverintendenten Tommy Lindström falskeligen på sitt tjänsterum inför undertecknad Sven Anér påstod att en manipulerad siffra ”5” på patientjournalen ingalunda hade förfalskats utan ”rubbats” i samband med en kopiering. Ett grovt falskt påstående.
Den andra förfalskningen torde ha skett hösten 2012, sedan jag hos landstinget i Stockholms län begärt fram kopia av den då, 2012, hos landstinget förvarade patientjournalen. Det nykonstruerade journalbladet var nu perfekt omförfalskat, med siffran ”5” korrekt utförd. Hur en en gång, illa förfalskad patientjournal, kan återuppstå som perfekt nyförfalskad har inte förklarats. /Se bilaga 1/
Det skedda är allvarligt från minst två synpunkter. För det första synes brottet ha begåtts i syfte att söka förkorta ambulansens körtid Dekorima-Sabbatsberg, varigenom hela den presenterade mordstrukturen skulle förryckas, och för det andra är givetvis varje förfalskning av ett så centralt dokument en oerhörd och möjligen unik attack mot den svenska sjukvården, mot hela det svenska rättssamhället.
Saken pekar ännu en gång, och nu mycket definitivt, på Palmemordets och alla dess utredningars katastrofala otillförlitlighet och avsiktliga manipulation. Det förhållandet, att två nära engagerade myndighetsinstanser, socialstyrelse och landsting, nu går in i ärendet, oberoende av varandra och med hela sin prestige, är unikt i Palmeärendet.
Detta är första gången, på 27 år, som viktiga inslag blir rättsligt behandlade, och då sker detta utanför åklagares och polisers revir.
Om den ena myndigheten, eller båda myndigheterna i enlighet med mina båda anmälningar, konstaterar att mina uppgifter är helt korrekta, har ett skalpellsnitt riktats mot rättsstaten.
Jag föreslår att KU kallar justitieministern till förhör. Beatrice Ask är fullt medveten om sakens alla sidor men har undvikit att slå larm. Den svenska rättsstatens fortbestånd står på spel, Peter Eriksson och KU!
Med djupt oroad hälsning,
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. Bil 2-3. Bekräftelser avseende de båda ärendenas upptagande, i kopior.

1 kommentar:

  1. Förfalskningar av journaler är tradition så det är inget att förvånas över.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"