Har DN öppnat dammluckorna?

7.5.2013. Debattinlägg för DN:s ledarsida, tacksam för införande!
När DN:s chefredaktör Peter Wolodarski nu under veckoslutet på DN:s ledarsida publicerar Lena Anderssons skakande dramatiska inlägg i det just nu briserande Palmeärendet, kan dammluckorna ha öppnats. Den svenska allmänhet, som sedan länge tröttnat på lögnerna kring det alltid närmast otroliga mordet på en statsminister, fick nu sina oroliga frågor speglade:
Varför? Varför?
Och alltmer närmar sig denna svenska allmänhet insikten att Palmemordet finns som en över 27 år gammal kräftsvulst inne i samhällskroppen. Samtidigt med DN:s publicering av Lena Anderssons ledarkolumn anhängiggjorde jag hos socialstyrelsen resp Stockholms läns landsting misstankarna om dubbel neslig förfalskning av Olof Palmes patientjournal den 28 februari 1986, uppenbarligen koncipierad inom ramen för den förundersökning som denna natt hade initierats av åklagarledd polis.
Nu kommer dessa båda instanser i ledningen för den svenska hälso- och sjukvården snart att ge sina besked. Framstår då den dubbla förfalskningen som ett faktum rämnar den svenska rättsstaten. Det känns angeläget att Dagens Nyheter, som första stort medium, hårt driver detta ärende och inte låter det försvinna in under en sten som därefter aldrig ska vändas.

Sven Anér, Uppsala, journalist, verksam inom Palmeforskningen sedan över 27 år tillbaka. Skrivit över 15 böcker i ämnet, alla sakuppgifter står oemotsagda. Publicerar bloggen
Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"