Jag begär omprövning av nedlagd förundersökning!

10.5.2013. Riksenheten för polismål, Malmö. H Roswall.
ÅM 68457-13
Håkan Roswall – jag kräver omedelbar omprövning av rubr beslut.
Jag finner det anmärkningsvärt att du uppenbarligen inte har tagit del av de handlingar, som i dag väcker uppseende över hela Palmesfären, nämligen Socialstyrelsen 8.2-23202/2013 resp Sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm Filippa Reinfeldt, I-5341.
Följer du inte, när du beslutar i Palmeärendet,
Jag önskar med vändande post besked om upptagen förundersökning. Eller är det en ny policy att det svenska åklageriet efter 27 år ger upp Palmeärendet och överlåter det till två hederliga myndigheter?
Hederlig är även min blogg, efter över tre år aldrig dementerad i någon sakfråga.
Djupt undrande,

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"