Var Anti Avsan engagerad och organiserad Palmehatare?

Rikskriminalpolisen, Palmeenheten:
Jag vill ställa en fråga där jag har bristfälliga kunskaper men en mycket klar önskan om klarhet:
Var Anti Avsan inte bara en allmänt våldsbenägen baseball/piketpolis, eller hade han direkta personliga kontakter med kretsar, organisationer som hyste väl utvecklade planer på att mörda Palme?
Jag syftar bl a på informationer som kom från en man ute på högerkanten, Anders Larsson. Jag citerar ur PALME-nytt 9/96:13, ett Striptease-program i SVT, med Tomas Bresky och Lars borgnäs (LB);
Tio dagar före mordet lämnade en i högerextrema kretsar känd man, Anders Larsson, in en varning till UD och till Rosenbad om att Palmes liv var i fara. Informationen sade han sig senare ha fått av en vän med kontakter inom Säpo.
Anders Larsson: Då någon gång i februari månad /1986/ nämner han, säger han till mig någonting så här: - Du, dom… jag har hört från Säpo att dom tänker skjuta Palme i samband med Moskvaresan, eller före Moskvaresan, och jag uppfattade det som att han ville att jag skulle varna för något, eller informera…
LB: Sa han uttryckligen att han hade hört det från Säpo?
Dom ska skjuta Palme…
Ja, han nämner Säpo eller från någon med anknytning till Säpo: dom ska skjuta Palme i samband med eller före Moskvaresan - då kan ju ”dom” syfta antingen på Säpo eller på någon annan. Jag har tolkat det som att det kom från Säpo och att det här var farligt – har man sådan kunskap så måste man ju göra vad man kan. Men så tänkte jag som så att Palme måste ju ha dubbla livvakter – jag har gjort mitt!
LB: Anders Larssons varning kom aldrig att utredas.
Jag har i dag konkreta informationer som säger att Anders Larsson och Anti Avsan stod i nära förbindelse under tiden närmast före mordet på Olof Palme, men jag understryker att jag behöver dessa uppgifter bekräftade.
Min konkreta fråga blir då:
Har dessa tydligen aldrig dementerade informationer följts upp fram till i dag, eller har Palmeutredarna ansett att de kunnat avfärdas och avföras?
Jag önskar svar till
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Vad hände egentligen vid Dekorima?
18.4.2012.
Det finns flera beskrivningar av vad som hände då ambulansen stannade till vid Dekorima, flera varierande formuleringar. Jag tar upp några exempel, utan anspråk på fullständighet.
Juristkommissionen, den första rapporten:
En ambulans passerar brottsplatsen. Den stannar och tar hand om Olof Palme samt kör honom och Lisbeth Palme till Sabbatsbergs sjukhus.
Juristkommissionen, den andra rapporten:
Båda träffades. Olof Palme skadades dödligt medan Lisbeth Palme fick en ytlig skada på ryggen.
Granskningskommissionen:
Den som skjutit avlossade ännu ett skott, som gick in och ut genom ryggen på Lisbeth Palmes kappa och orsakade en längsgående skråma på hennes rygg. - - -
Lisbeth Palme träffades av det andra skottet. Det avlossades på 70-100 cm avstånd. Det gick in genom hennes mockakappa, på vänstra delen av ryggsidan, ungefär i skulderbladshöjd, slet upp de kläder hon bar under och orsakade en skråma längs med hennes rygg, samt gick åter ut genom mockakappans högra ryggsida.
Granskningskommission refererar inte ambulansfärden.
Det får räcka med dessa tre exempel. Genomgående uttalar sig de tre kommissionerna tvärsäkert, utan reservationer, trots att just denna del av mordutredningen ända från starten varit minerad med ovissheter. Skottet mot Lisbeth Palme ”slet upp de kläder hon bar under”, heter det kategoriskt. Men professorn i dermatologi Åke Nilzén hittade, när han ”baddade en liten rodnad på ena skuldran”, inga kläder som ”slitits upp”. Han vek upp en oskadad, ren, vit blus och fann endast en rodnad. Jag hittar inget förhör med Nilzén.
Men då jag går till andra delar av de tre kommissionsutlåtandena uppträder klara tveksamheter, dock fristående från själva brottsbeskrivningen från Dekorima.
Sålunda är juristkommissionen i sin andra rapport synnerligen kritisk mot handläggningen av Lisbeth Palmes påstådda skada och tar upp denna sak närmast så att uppgifterna om denna skada desavoueras.
Vad speciellt gäller ambulansfärden finns ingenstans i de citerade kommissionsrapporterna ens någon antydan om att inte Olof och Lisbeth Palme hade följts åt till Sabbatsberg. Detta förhållande gör att hela den brottsbeskrivning som kommissionerna presenterar måste betraktas med stort misstroende.
Uppenbarligen har ingen av kommissionerna haft tillgång till den centrala bild som jag presenterar i min senaste bok, vilken visar Lisbeth Palmes faktiska ankomst till Sabbatsberg, i polisbil och iförd mörk tygkappa med slejf och kapuschong.
Denna Ulf Karlssons bild fanns från strax efter midnatt natten till den 1 mars tillgänglig hos polisens spaningsledning, och den publicerades, med korrekt underskrift, i Göteborgs-Posten för den 2 mars.
Uppenbarligen har polisens spaningsledning på ett utomordentligt tidigt stadium insett att tidiga bilder från Sabbatsbergsakuten vore farliga, eftersom de skulle kunna förmedla obehagliga sanningar. Två kopior av kappbilden slapp ut ur nätet, till G-P och till Aktuell Rapport, men väckte ingen uppmärksamhet.
Jag skriver detta den 18 april, innan jag fått det besked om Lisbeths båda ytterplagg som ställts i utsikt av rikskriminalpolisen. Jag lever i spänning. Detta blir första gången på över 26 år som förundersökningsledningen går ut, direkt till mig, med en beskrivning av en viktig del av mordärendet. Tidigare har t ex Lisbeths varierande ytterplagg aldrig berörts av polis och åklagare.
Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"