Rikskrim: informera – eller inte?

12.4.2012. Jag mottog i dag ett brev från rikskriminalpolisen, daterat 2012-04-10, med följande lydelse:
Er begäran gällande två frågor om Lisbeth Palmes kläder den 28 februari 1986.
Rikskriminalpolisens Palmeenhet har i dag den 10 april mottagit ett brev daterat den 7 april 2012.
Era frågor kommer att besvaras med skyndsamhet efter sedvanlig handläggning av utredare från Palmeenheten. Palmeenheten återkommer till er med svar brevledes.
Vänligen Lennart Gustafsson, kriminalinspektör.
19.4.2012. Detta brev har tidigare återgetts på  min blogg. Nu kommer nya signaler. I förrgår, den 17 april, skriver rikskriminalpolisen till mig och meddelar beträffande
Er begäran om upplysningar ur Palmeutredningen
Palmeutredningen är en pågående förundersökning. Nu liksom tidigare kommenterar vi inte den pågående förundersökningen.
Ann-Helene Gustafsson.
Nehej – ja, det är ju den vanliga visan. Men läs då brevet ovan, också från rikskriminalpolisen, 10.4.2012, där det meddelas att Palmeenheten återkommer med svar rörande viktiga förundersökningsfrågor snarast.
En klar fråga från min sida blir då om rikskrim riktigt vet vad den just nu har för regler:
10.4: Ja, vi kommer att svara rörande förundersökningen.
17.4: Nej, vi kommenterar aldrig den pågående förundersökningen.
Mot denna förvirrande bakgrund riktar jag denna begäran
Till rikspolisstyrelsen:
19.4 2012.  I anslutning till bifogade redovisning begär jag att rikspolisstyrelsens samtliga avslag på mina önskemål om kommentarer till den pågående förundersökningen i Palmeärendet, från 1.9.2009 och fram till i dag, omprövas samt att av mig begärda informationer, vid samtliga dessa tillfällen, ofördröjligen utlämnas till mig.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
Motsvarande begäran hos RÅ inlämnas i dag, handlingen bifogas i kopia.

RÅ: Ge mig svar rörande förundersökningen!
19.4.2012. RÅ.
I anslutning till bifogad korrespondens med rikskriminalpolisen riktar jag samma begäran, med samma bakgrund, även till RÅ.
Sänd mig all den information rörande förundersökningen i Palmeärendet som förvägrats mig sedan 1.9.2009!
Som typexempel på vägrad info anger jag brev från RÅ 2012-03-14, vari det sägs att
Jag /Skarp/ kan endast ånyo uppge att jag inte kommenterar synpunkter gällande förundersökningen.
Jag önskar omedelbar handläggning!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"