Formell begäran om besked från RÅ och RPS

7.4.2012. Till RÅ och RPS.

Jag önskar mina adressaters klara besked i nedanstående frågor:

Nr 1: Övre bilden på bifogat dokument sägs föreställa en påskjuten T-shirt, buren vid Dekorima av Lisbeth Palme.

Påståendet motsägs av klara besked från Lars Christianson, Lena Östeman, Åke Nilzén och Claës Palme, vilka samtliga hävdar att Lisbeth Palme på Sabbatsberg bar en hel, oskadad, ren vit blus.

Hur kan denna diskrepans förklaras?

Nr 2: Undre bilden visar en mockapäls som påstås vid samma tillfälle ha genomskjutits vid Dekorima. Men eftersom Lisbeth Palme vid ankomsten i polisbil till Sabbatsberg bevisligen, på Ulf Karlssons bild från kl 23.42 mordnatten, högra bilden, försåld till mig av rikskriminalpolisen, bär en mörk tygkappa med slejf och kapuschong, frågar jag när, hur och varför ett byte av ytterplagg har ägt rum?

Hur kan denna diskrepans förklaras?

Jag begär nu ett konkret svar i sak, och jag kan inte acceptera ett påstående om ”förundersökningssekretess”. Dylik sekretess måste i så fall etableras jämlikt SekrL 5 kap 1§: i vilken utsträckning det kan antas att

syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

Någon sådan precisering har ej lämnats i det aktuella fallet, varför jag begär rak och fullständig information, i båda fallen, 1 och 2.

Skulle mina adressater mena att mina synpunkter i denna sak på något sätt utgör brottslig handling utgår jag från att frågan om åtal gentemot mig blir aktuell. Som jag tidigare vid flera tillfällen sagt skulle jag med tillfredsställelse se att saken avgörs i domstol.

Jag önskar sålunda svar omedelbart!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

./. Bilddokument

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"