För Johan Hakelius! Förfrågan rörande brev från rikskrim

27.4.2012. Till rikskriminalpolisen, Palmeenheten.
Enligt meddelande 10.4 kan jag vänta besked ”rörande Lisbeth Palmes kläder” med skyndsamhet.
Jag efterlyser nu detta besked. Möjligen är det avsänt från Palmeenheten, men min postgång är, som Palmeenheten vet, ingalunda tillförlitlig. Jag önskar nu ett svar.
2.5.2012. Jag erhåller ytterligare ett svar från kriminalinspektören Ann-Helene Gustafsson vari än en gång påstås att inga kommentarer lämnas till den pågående förundersökningen i Palmeärendet.
Detta svar är fortsatt förvirrande, eftersom det ju är kriminalinspektören Lennart Gustafsson som den 10 april i år meddelar mig att ”era frågor kommer att besvaras med skyndsamhet”.
Jag kan inte tolka nuläget i detta ärende på annat sätt än att Palmeenheten efter snart en månad har gett upp tanken på att förklara Lisbeth Palmes kappärende med tillhörande omständigheter.
Jag noterar sålunda att alla mina hittillsvarande uppgifter rörande detta kappbyte mm är och förblir helt korrekta och givetvis mycket illavarslande.
Jag kommer att vidta de åtgärder som är rimliga från min sida.
Sven Anér, Karlsrogatan 85, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"