”Det är en indiciebevisning…”

25.4.2012. Jag läser på dagens SVT Text om mannen som varit fälld i första instans för mord, men som av hovrätten i praktiken frias. Mannens försvarsadvokat säger:
Åklagarens bevisning håller inte. Det är en indiciebevisning, det är inga bevis utan en kedja av indicier som man sedan lagt ihop för att försöka få en fällande dom.
Motsvarande tankegång kan appliceras på förundersökningens attityd till Lisbeth Palmes påstådda beskjutning. Ett antal mycket svaga indicier anförs som ”bevis” för denna beskjutning: en solkad T-shirt som Lisbeth Palme aldrig bar, ett andrahandsutlåtande från ett sjukvårdsbiträde tio månader efter mordet, knappast mer.
Mot detta kan ställas klara bevis: avsaknad av rättsintyg, fyra personers utsaga rörande oskadd vit blus i stället för skadad, solkad T-shirt. Samt det faktum att Lisbeth Palme på Sabbatsberg ej bär den påstått genomskjutna bruna mockapälsen utan en oskadad mörk tygkappa med slejf och kapuschong.
Vid en hederlig rättegång i dag skulle rätten konstatera att Lisbeth Palme aldrig besköts, endast ett par plagg, före eller efter själva mordet. SA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"