”Era frågor kommer att besvaras” – minsann!

12.4.2012. Jag mottog i dag ett brev från rikskriminalpolisen, daterat 2012-04-10, med följande lydelse:

Er begäran gällande två frågor om Lisbeth Palmes kläder den 28 februari 1986.

Rikskriminalpolisens Palmeenhet har i dag den 10 april mottagit ett brev daterat den 7 april 2012.

Era frågor kommer att besvaras med skyndsamhet efter sedvanlig handläggning av utredare från Palmeenheten. Palmeenheten återkommer till er med svar brevledes.

Vänligen Lennart Gustafsson, kriminalinspektör.

I avvaktan på det andra och fullständiga svaret från rikskrim nöjer jag mig tills vidare med att konstatera att denna begynnande korrespondens skulle kunna innebära den första verkliga öppningen i Palmeärendet sedan skottet föll vid Dekorima!

En öppning som skulle kunna leda till att saken i dess nuvarande form togs upp i domstol! Men jag ska inte väcka vare sig mina egna eller mina bloggbesökares förhoppningar, ännu.

Fortsättning följer!

Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"