”Att registreras och diarieföras…

2.4.2012. Min bok ”Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme” går nu till ett antal regeringsinstanser och myndigheter, där den kommer att registreras och diarieföras. Det rör sig alltså inte om någon utgivning i smyg. De officiella instanserna kan inte nonchalera boken utan måste låta den hamna inom av lagen definierade nätverk. Den kan inte trollas bort.

Mina adressater är dessa:

Statministern

Justitieministern

Riksåklagaren

Rikspolisstyrelsen

Boken går vidare till ett antal mer eller mindre officiella instanser, som dock inte har absolut registreringsplikt:

De åtta riksdagskanslierna

Stefan Löfven

TT

Ekot, Rapport/Aktuellt

TV4 Nyheterna

Bibliotekstjänst, som har avgörande inflytande över kommunbibliotekens beställningar

24 tidningar och andra nyhetsorgan, däribland Helsingin Sanomat i Finland, Klassekampen i Norge samt Politiken i Danmark

Mats Knutson, Margit Silberstein /SVT – SR/ och Lena Mellin, Aftonbladet.

Av tidningarna är 16 landsortstidningar, som inte regelbundet torde få recensionsexemplar av nyutkommen litteratur. Mina föregående böcker har blivit mycket glest anmälda, som enligt en tyst överenskommelse medier emellan. Denna gång borde situationen vara en annan, inför ödesdagar för den svenska rättsstaten.

Köp ”Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme”! Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"