Knutson, Mellin och Silberstein – agera!

Mats, Lena och Margit – ni är tre av de tunga namnen inom svensk undersökande journalistik. Jag vänder mig nu till er och ber om ert engagemang i Palmefrågan.

Dagsläget är lätt skildrat: Våldsamma anklagelser, huvudsakligen från min sida, rörande en vanskött Palmeutredning har aldrig avfärdats av vice RÅ Kerstin Skarp, som leder den formellt pågående förundersökningen i Palmeärendet.

Mina anklagelser har sålunda aldrig dementerats; det enda besked jag får är att ”förundersökningssekretess” råder, vilket är ett märkligt påstående. En svensk förundersökning i brottmål är i princip öppen. Sekretess kan av domstol medges i speciella, välmotiverade fall.

Att hänvisa till en generell sekretess är sålunda helt missvisande, och avsikten från RÅ:s sida är uppenbar, nämligen att till varje pris undvika insyn. Men mediers uppgift är ju den motsatta, nämligen att skapa insyn; jfr bl a Tolgfors-affären.

Jag uppmanar nu er tre, kvalificerade nyhetsjournalister, att med egna ögon granska mina uppgifter i ”Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme”. En av de allvarligaste av dessa aldrig dementerade uppgifter torde vara att utredarna sände skadade Lisbeth Palme-plagg till fyra högrenommerade forskningsinstitut, trots att mockapäls och T-shirt inte bars av Lisbeth Palme vid ankomsten till Sabbatsbergsakuten utan oskadad tygkappa och oskadad ren vit blus.

Palmeutredarna har sålunda falskeligen narrat dessa forskningsinstitut - Bundeskriminalamt i Wiesbaden, SKI, Naturhistoriska riksmuseet samt FBI - att gå den svenska regeringen tillhanda vilket är skrämmande cyniskt, skrämmande kriminellt.

Gå in i denna sak och alla dess många förgreningar! Mina skarpa anklagelser är aldrig avvisade av RÅ eller polis. Min nyutkomna bok, ”Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme”, bifogas med önskan om kommentarer.

Kollegial, engagerad och djupt oroad hälsning!


Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. ./. Bok.

1 kommentar:

  1. Skulle ét af disse højtrenommerede forskningsinstitutter ikke være kloge nok til at undre sig, hvis der var noget, der ikke stemte med virkeligheden? Eller hvad?

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"