”…utan i förväg lagda hinder…

Den svenska tryckfrihetsförordningen, som är en central svensk grundlag, inleds med dessa ord i första kapitlet, första paragrafen, första stycket:

1 KAP. Om tryckfrihet.

1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg, lagda hinder, utgiva skrifter…

Detta är klartext som flagrant strider mot vad som just nu sker i samband med utgivningen av min senaste bok ”Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme”.

Det citerade lagrummet öppnar möjlighet, i speciella fall, för lagföring av skriftens utgivare, men detta ska i så fall självfallet ske i laglig ordning, ”endast inför laglig domstol”.

Den attack som nu skett mot mig och min bok, i och med att slutkorrekturet fått försvinna, är sålunda grovt lagstridig. Jag vet inte vilka förövarna av brottet är, men jag utgår från att de kan beskrivas som ”myndighet eller annat allmänt organ”. I varje fall om POSTEN kan betecknas som ett allmänt organ. Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"