Korrekturet tog en vecka på posten!

27.3.2012.  Till RÅ, Uppsala åklagarkammare Thomas Forsberg samt PTS!

Jag informerar nu om att Scandbook i Falun i dag på förmiddagen ringde mig och meddelade att kuvertet med slutkorrekturet, till synes orört, i dag anlänt med posten.

Kuvertet har sålunda i nära en vecka hållits utanför den ordinarie postcirkulationen, något som är omöjligt utan olaga yttre påverkan. Min grundade förmodan är att organisationen bakom denna händelse under mellantiden tagit del av kuvertets innehåll.

Jag begär nu, från mina tre adressater, en noggrann granskning av alla mina postärenden som finns anhängiggjorda. Jag börjar nu tröttna på att vara en lekboll för svenska myndigheter som uppenbarligen inte lägger några som helst strån i kors för att leda detta komplicerade ärende till en lösning.

Ännu har ingen som helst utredning värd namnet förekommit, i vare sig dvd-ärendet eller i ärendet med slutkorrekturet. Okända organisationer bryter mot telefon- och posthemlighet utan att den svenska rättsstaten tar minsta notis, vilket givetvis är oerhört.

Jag önskar omedelbara svar från mina tre adressater!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"