Jag skriver till Kjell-Olof Feldt

24.3.2012. Kjell-Olof, Jag såg dig i TV i angenämt samspråk med Antonia Ax.son Johnson. Jag fick intrycket att din hälsa är god, hoppas jag har rätt.

Jag sänder dig ett avgörande viktigt material i Palmeaffären. Jag har alltså nu vid två tillfällen utsatts för rena sabotage i anledning av mina avslöjanden framför allt rörande Lisbeth Palmes koppling till denna affär. Du är själv författare och vet hur det skulle kännas om ditt slutkorrektur försvann. Jag fick tillsammans med förlaget improvisera fram en lösning så att materialet kan tryckas; inte helt lätt.

Jag talade med en jurist som menade att attackerna mot mig huvudsakligen är avsedda att utgöra hot mot min hälsa, inte att direkt stoppa min författarverksamhet.

Jag ber dig noga läsa den medsända dokumentationen, och jag kommer att sända dig den aktuella boken, ”Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme”, sedan boken förhoppningsvis utkommit den 5 april.

Jag betraktar det inträffande som riktat inte endast mot mig utan mot det svenska rättssamhället.

Din tillgivne men orolige

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"