Regeringen: Jag begär utredning av falskt bevismaterial i Palmeärendet samt av nytt postbrott!

22.3.2012. Till Justitiedepartementet.

Jag begär härmed omedelbar utredning av RÅ: s handläggning av ärendet med de två klädesplagg som påståtts ha burits av Lisbeth Palme vid Dekorima den 28 februari 1986.

Saken: Sex dagar efter mordet sändes med svensk kurir till Bundeskriminalamt i Wiesbaden i dåvarande Västtyskland en genomskjuten brun mockapäls samt en likaledes genomskjuten, solkad s k T-shirt, för det västtyska laboratoriets granskning. Det uppgavs i sammanhanget att dessa båda plagg skulle ha burits av Lisbeth Palme vid mordplatsen.

Påståendet är felaktigt. Lisbeth Palme bar i själva verket dels en mörk tygkappa med slejf och kapuschong, aldrig påskjuten, dels en ren vit blus, aldrig påskjuten.

Mitt bevis 1: Bild tagen 28.2.1986 kl 23.42 av pressfotografen Ulf Karlsson, som visar Lisbeth Palme lämnande Lars Christiansons kommissariebil vid Sabbatsbergs akutintag. Lisbeth Palme är på bilden iförd ovan nämnd tygkappa. Olof Palme hade införts sex minuter tidigare.

Mitt bevis 2: Att Lisbeth Palme vid ankomsten till Sabbatsberg bar en ren vit oskadad blus och alltså inte en skadad T-shirt, har bekräftats av Lars Christianson, Lena Östeman, dermatologen professor Åke Nilzén samt advokaten Claës Palme.

Yrkande: Jag hävdar att RÅ falskeligen och mot bättre vetande godtagit detta arrangemang i syfte att falskeligen kunna påstå att Lisbeth Palme blivit påskjuten vid Dekorima, vilket hon i själva verket inte blev.  Jag önskar att departementet omedelbart vidtar lämpliga åtgärder.

Ytterligare ett helt färskt, angränsande ärende! Jag hänvisar departementet till mitt brev i dag till Uppsala åklagarkammare, bifogas. Jag vänder mig inte till RÅ, eftersom RÅ så uppenbart är misstänkt involverad i denna sak och dess föregångare, destruktionen av mina dvd-skivor, ”Lisbeth Palme – mordets stora gåta”.

Enligt min bestämda mening föreligger statlig kriminalitet i denna sak, med brott mot lagarna rörande olovlig brevöppning och telefonavlyssning. Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.


Försvunnet konvolut

22.3.2012.

Till Åklagarkammaren i Uppsala, åklagare Thomas Forsberg till handa:

Jag får i dag besked från tryckeriet Scandbook i Falun att ett konvolut med slutkorrigeringarna till min bok

Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme

har försvunnit på vägen mellan Uppsala och Falun. Min fru postade kuvertet i förrgår, vanlig post, frankerat 12 kronor, i brevlådan vid Preem, Norbyvägen.

Det borde alltså ha kommit fram i går men har inte kommit fram vare sig i går eller i dag.

Jag utgår från att Thomas Forsberg märker parallellen med de saboterade dvd-skivorna, och jag önskar nu att kraftigare åtgärder inleds i detta nya skede av samma affär.

Jag önskar bekräftelse med dnr samt uppgift om vilka åtgärder åklagarkammaren kommer att vidta. Arrangörerna av dessa postala störningar har alltså nu cirka en vecka i förtid tillgång till denna bok.

Jag önskar omedelbar handläggning! Jag ser det inträffade som förnyad olovlig brevöppning och ev även olovlig telefonavlyssning!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"