RÅ dementerar inte en enda av mina uppgifter!

Jag skrev till RÅ:

12.3.2012.

Jag önskar ämbetets kommentar till bilden och bildtexten här intill. Sven Anér.

Svaret kom:

14.3.2012.  Angående inkomna skrivelser

Ni har under tiden 8-13 maras 2012 inkommit med fem skrivelser rörande förundersökningen avseende mordet på Olof Palme.

I skrivelserna framför ni synpunkter gällande förundersökningen.

Jag kan endast ånyo uppge att jag inte kommenterar synpunkter gällande förundersökningen.

Beträffande er begäran om att åklagarmyndigheten ska vara behjälplig med att få fram handlingar som förvaras hos polisen vill jag framhålla att det är den myndighet som förvarar en handling som ansvarar för denna också.

Med vänliga hälsningar, Kerstin Skarp.

Ja, så kan man ju också besvara brev. Intetsägande, oförsynt.

Skarp får alltså ett illustrerat brev där jag begär kommentar till två bilder som enligt mig bygger på falskeligen preparerade klädesplagg, men Skarp nöjer sig med att hänvisa till den pågående förundersökningen, vilket givetvis är oerhört.

Enligt normalt språkbruk och enligt ett normalt sätt att hantera en formell  korrespondens har denna förundersökningsledare därmed erkänt att grov statlig kriminalitet föreligger. Jag väljer nu själv denna tolkning och kommer att handla därefter.

Sven Anér.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"