Till 16 chefredaktörer utanför storstäderna!

Jag översänder för benägen anmälan min senaste bok:

Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme.

Det har denna gång känts mycket angeläget att boken går inte bara till de sex stora storstadstidningarna utan också till ett antal minst lika viktiga landsortstidningar, som formar grundläggande opinioner.

Jag ber dig som chefredaktör göra detta:

Läs boken, lämna därefter över till någon av dina reportrar för noggrann granskning. Jag hävdar att ingen enda väsentlig sakuppgift i boken har befunnits felaktig. Ingen regerings- eller rättsinstans har någonsin korrigerat eller dementerat mina uppgifter rörande utredningen av Palmemordet. Jag har endast tystats ner, under återkommande hänvisningar till påstådd ”förundersökningssekretess”. Att efter drygt 26 år hänvisa till förundersökningssekretess framstår som mycket märkligt och visar, enlig min mening, enbart på en önskan från hela den svenska överhetens sida att för all framtid låta Palmeärendet förbli outrett.

Jag ger några exempel. Jag har på senare tid ställt bland andra dessa frågor till förundersökningsledaren i Palmeärendet, vice RÅ  Kerstin Skarp:

Var det Anti Avsan som sköt Olof Palme? Varför finns inget rättsintyg upprättat avseende Lisbeth Palmes påstådda skottskada? Varför bär Lisbeth Palme vid Sabbatsberg en mörk tygkappa med slejf och kapuschong, när det var en genomskjuten brun mockapäls som sändes till Bundeskriminalamt i Wiesbaden för granskning, påstått skadad vid Dekorima? Varför övergav Lisbeth Palme Olofs ambulans?

Frågorna är ställda upprepade gånger under de senaste åren, men de enda svar jag fått är att ”förundersökningssekretess råder”.

Gå in i detta stora mörka ärende med egna resurser!

Kollegial och djupt oroad hälsning!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.


Till chefredaktörerna för: Länstidningen i Södertälje, Norrtelje Tidning, Upsala Nya Tidning, Gefle Dagblad, Sundsvalls Tidning, Norrländska Socialdemokraten, Östersunds-Posten, Skånska Dagbladet, Dala-Demokraten, Östra Småland, Borås Tidning, Jönköpings-Posten, Nerikes Allehanda, Nya Wermlandstidningen, Helsingborgs Dagblad, Hallandsposten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"