Kan RÅ ge min bok ”Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme” fri lejd?

26.3.2012. Till RÅ.

Den 20 mars postade jag ett konvolut innehållande slutkorrektur för min bok ”Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme”, med adress Scandbooks tryckeri i Falun. Postningen skedde vid brevlådan intill Preems bensinmack, Norbyvägen i Uppsala. Kuvertet var frankerat med 12 kronor.

Men kuvertet kom aldrig fram, något som jag anmält till bland andra statsministern, åklagare Thomas Forsberg i Uppsala samt till PTS.

Kuvertets försvinnande vållade givetvis stora besvär och stor oro, eftersom bokens utkomst hamnade i fara. Saken ordnades, med två dygns försening, genom ett improviserat samarbete mellan tryckeriet och mig.

Jag är nu, som RÅ inser, orolig även för den kommande distributionen av denna bok, en distribution som sker via den vanliga bokhandeln och olika internetkanaler samt direkt från mitt kontor i Uppsala. Jag kommer att använda postens gröna vadderade kuvert, till vilka porto är förbetalt. På kuverten skriver jag på anvisad plats mig själv som avsändare.

Men med hänsyn till de i dag upprepade sabotage som riktats mot dvd-skivor och skrifter avseende Lisbeth Palmes koppling till mordet vid Dekorima är jag självfallet orolig för att böckerna, från olika avsändare, kommer att snappas upp av de personer/organisatiioner som i dag motarbetar min grundlagsskyddade författarverksamhet.

Jag uppmanar sålunda RÅ att i samarbete med RPS tillse att mina böcker inte försvinner på posten. Hur detta ska gå till vet jag självfallet inte, men jag utgår från att RÅ och RPS gemensamt kan finna en lösning.

Situationen är givetvis oerhört alarmerande, som RÅ förstår. Det är oerhört att posten i ett demokratiskt I-land kan attackeras på detta sätt, hittills utan några som helst lagliga motåtgärder i sak, som RÅ vet.

Jag vill nu ha ett svar, omedelbart, på detta brev!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A. 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"