Dekorimamannen!

25.3.2011.  Till Åklagarmyndigheten i Stockholm.

Anmälan mot rådmannen vid Stockholms tingsrätt, moderate ledamoten av Sveriges riksdag

Anti Harald Avsan

för mord på statsminister Olof Palme 28.2.1986.

Vad som talar mot Avsan i detta ärende:

De båda huvudvittnena, ”Anki” och ”Anneli”, har vid sammanlagt åtta förhör inför rikskriminalpolisen omtalat att de ca två minuter före mordet på Olof Palme vid den s k Dekorimahörnan samtalade, på finska, med en person som Anki kände igen från ett gym i Upplands Väsby.

Samtidigt inleddes ett samtal, likaledes på finska, över walkie-talkie mellan ”Dekorimamannen” och en anonym w/t-röst:

w/t-rösten; ”Nu kommer dom!”

Dekorimamannen: ”Jag är upptäckt! Vad ska jag göra?”

w/t: ”Skit i det och gör som du ska!”

Anki och Anneli avlägsnade sig då från platsen och hörde någon minut senare pistolskott.

Anneli hade ursprungligen vänt sig till Dekorimamannen och på finska frågat vad klockan var. Anneli visste sålunda att mannen var finsktalande.

Händelsen blev inte utåt känd förrän mot slutet av november 1992, via DN-journalisten Olle Alsén, som genom uppvisning av ett passfotografi föreställande Avsan av Per Alfredsson vid gymet fick bekräftat att fotografiet föreställde Avsan, varefter han omedelbart informerade utredande polis.

Om åklagare och polis härvid direkt hade beslutat konfrontera Avsan med Anki och Anneli hade ärendet kunnat vara på väg att klaras upp redan i januari 1993, men någon sådan konfrontation arrangerades inte och har ännu i dag inte arrangerats.

Det bör noteras att polisen uppenbarligen inte har påträffat någon annan finsktalande gymbesökare än Avsan som ifrågasatts ha varit ”Dekorimamannen”. Om, sålunda, denna konfrontation utförs i dag kommer av allt att döma frågan att klarna, beroende på framkommande besked från Anki och Anneli, vilka finns omedelbart anträffbara.

Jag finner det uppseendeväckande att denna konfrontation, vare sig via uppvisade fotografier eller med Avsan själv närvarande, ej har ägt rum.

Vid mina egna kontakter i ärendet har jag fått intrycket – men jag kan ha misstagit mig – att både Anki och Anneli under resans gång från polisen fått höra att de borde ligga lågt med uttalanden och kontakter med utomstående i denna affär. Jag tar inte ställning till huruvida denna version är korrekt upplevd från min sida, men om versionen skulle vara den rätta ifrågasätter jag övergrepp i rättssak från vederbörande polismäns sida.

Åklagarmyndigheten i Stockholm: den statliga granskningskommissionen i Palmeärendet konstaterar 1999 i sin rapport till justitiedepartementet att ”en händelse som gett upphov till tipset ägt rum” men reserverar sig beträffande tidpunkten. Att Anki och Anneli skulle ha misstagit sig beträffande tidpunkten, dödsskottet mot Olof Palme, förefaller dock åtminstone mig otänkbart.

Nej, händelsen har förevarit och kan noggrant fastställas i sina detaljer om Åklagarmyndigheten i Stockholm begär fram de åtta förhören med Anki och Anneli. Åklagarmyndigheten kommer därvid att finna att det korta samtalet, ovan, mellan Dekorimamannen och den anonyma w/t-rösten, allt på finska, är mycket noggrant och konkret återgivet.

Granskningskommissionens version är däremot klart nedtonad:

”Han sa att han var igenkänd men fick svaret att han skulle fortsätta ändå.”

I frasen ”gör som du ska” ligger ju klart utsagt att Dekorimamannen skulle följa en tidigare uppgjord plan.

Tillåt mig göra en allmän reflexion. Om detta hade varit ett ”normalt” mord – om uttrycket kan godtas – är det svårt att tänka sig att utredande åklagarledd polis skulle ha agerat så långsamt och kraftlöst som skett i det aktuella fallet. Rimligen skulle, i det tänkta fallet, all energi omedelbart ha inriktats på denna mycket konkreta Dekorimarapportering, den misstänkte gärningsmannen skulle ha konfronterats med två trovärdiga vittnen, och lagföringen hade kunnat forceras.

I fallet Dekorima är inte minst tidsutdräkten markant. Polisen har fått det första, tämligen noggranna tipset mot slutet av november 1992, men först i mitten av juni 1993 kallas Anti Avsan till förhör, uppenbarligen endast upplysningsvis att döma av granskningskommissionens version.

Att en mordutredning, avseende en på öppen gata mördad statsminister, sinkas i nästan ett halvår och att någon konfrontation av den misstänkte ännu efter nästan tjugo år över huvud taget inte har företagits gör att jag måste ställa frågan huruvida åklagare och polis över huvud taget varit intresserade av att driva ärendet Anti Avsan.

Till saken kommer, att åklagare och polis med de rättsliga instansernas goda minne (!) hemligstämplar nära nog all dokumentation i ärendet ”Dekorimamannen”. Mina egna kompletterande uppgifter från förhören med Anki och Anneli härstammar från det enda förhör som trots hemligstämplingen blivit känt, nämligen det första förhöret, med Anneli, bandat av förhörsvittnet Olle Alsén samt ingivet till rikskriminalpolisen.

Vidare känns det ju mycket viktigt att understryka uttalanden för omkring en månad sedan, då rikspolisstyrelsens egen kriminologiske expert, Leif GW Persson, i såväl pappers- som etermedia utan minsta reservation förklarar att mordet på Olof Palme skedde ”inom en konspiration av poliser, militärer och säkerhetspersoner”. Persson specificerar ingen tänkbar gärningsman.

Ärendet har tystats ner på högsta ort, sedan Persson sammanträffat med rikspolischefen och belagts med yppandeförbud; någon tjänsteanteckning påstås inte finnas. Förfaringssättet är enligt min mening djupt otillfredsställande och har av mig hos bl a rikspolisstyrelsen påtalats.

Sammantaget: Jag begär nu att åklagarmyndigheten i Stockholm inleder en förutsättningslös utredning av detta Stockholmsmord, och jag önskar omgående besked från myndigheten i denna fråga.

Skulle Åklagarmyndigheten i Stockholm finna att jag i och med denna anmälan gör mig skyldig exempelvis till falsk angivelse jämlikt BrB 15:6 emotser jag myndighetens reaktion även på denna punkt.

Jag önskar vidare, med vändande post, besked rörande dnr och handläggare inom myndigheten samt myndighetens kommentar i en svensk ödesfråga.

Sven Anér, 210814-5075, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

12 kommentarer:

 1. Ang. en dokumentär som sändes för länge sedan på TV8 , påstods det att de som greps på taket på sagerka palatset sex timmar innan Ingvar Carlsson plötsligt avgick var poliser, och att en av de troligen var Anti A. Vet du om detta är relevanta och riktiga uppgifter? Har namnen på de som greps på taket blivit offentliga någon gång. Och vet du något om det vykort som hittades hos Östling vid husransakan ? VArt det är poststämplat och vilket datum ?
  Mvh ND

  SvaraRadera
 2. Jan Guillous dubbelfel
  http://temp.kiruna-nytt.se/?p=280

  SvaraRadera
 3. Har Annelie och Anki pekat ut Avsan? Att polisen inte har konfronterat dem med Avsan är ju känt men har t ex Olle Ahlsén gjort det? Eller för den delen någon annan. Jag menar har de bekräftat att Avsan är den de träffar i Dekorimahörnet.

  MVH
  Johan

  SvaraRadera
 4. Ja, det vore verkligen intressant att få veta vad du vet om de som klev på Ingvar Carlssons tak. Var de poliser. Vet du det Sven Anér. Man skulle bli så tacksam för bekräftelse på detta, eller om det bara är rykten, och varför är det ingen journalist som intervjuar Ingvar Carlsson om det?

  SvaraRadera
 5. Jag är också intresserad om du känner till vem som greps på taket.. Jag läser just nu din bok affären Anti Avsan. Jag har en invändning mot en tolkning du gör av vad som sägs i striptease-programmet. Då Avsan redan är förhörd gör du antagandet att AH och HÖ döljer i detta i programmet när dom säger att dom inte har någon aning om vem Dekorimamannen kan vara. Det beror ju såklart på att dom tror på Avsans alibi och då anser dom att det måste vara någon annan. Alibit anses som trovärdigt. Klantigt kanske men ljuger kan man inte utgå från att dom gör.

  SvaraRadera
 6. När Henry Kenamets mordhotade mig och antydde att även jag kunde råka illa ut tappade han ju
  masken. Och själv blev jag helt enkelt förbannad.
  Men javisst fan ja. Balter, kroater, ukrainare m.fl. är ju per definition laglydiga, hederliga
  demokrater. Dem måste man ju älska.
  och visst behöver vi deras lektioner i medmänsklighet och demokrati. Och civilkurage.
  Konstigt att det finns så mycket arkivmaterial om
  vad de gjorde.
  Vestiga terrent,va?

  SvaraRadera
 7. Mannen vid Dekorima som finskorna såg tränade på gymet i Upplands Väsby 1983-84. Han var 30-35 år, 170 cm lång, hade en blå Volvo 245, bodde i villa, hade två småbarn, hade en bror, var arbetslös men hade trots det alltid gott om pengar, var rasist, finsktalande, hade en skinnjacka. Stämmer detta med Anti Avsan så kan det vara han som stod utanför dekorima. Men Dekorimamannen behöver inte ha med mordet att göra. Gärningsmannen tycks ha varit något längre än Olof Palme, som var 173-174 cm lång. Sannolikt är Tom F. inblandad.

  SvaraRadera
 8. ANTI AVSAN var den som SKÖT PALME det fattar alla utom POLISEN!!!

  SvaraRadera
 9. Det är inte så säkert att det var Dekorimamannen som var gärningsmannen eller att Avsan var Dekorimamannen. Av det som jag har läst så finner jag faktiskt inget som pekar på att just Avsan skulle vara Dekorimamannen. Om man har mördat någon så vill man väl ligga lågt och inte synas på bilder. Dekorimamannen kanske var medhjälpare eller vittne. Han måste inte heller ha varit polis. Finskan som kände honom påstod inte att han var polis utan arbetslös. Men olika fakta kan han ha ljugit om. Dekorimamannen var 170 cm lång och klädd i en brun skinnjacka. Gärningsmannen tycks ha varit något längre och klädd i en mörk rock eller kappa som räckte nästan till knäna. Längden sägs ha varit från 175 till 190 cm vilket stämmer med de flesta män. Björkmans bedömning tror jag mest på trots berusning. Då är gärningsmannens längd inte mycket längre än den korta Dekorimamannens. Det var möjligen Dekorimamannen som vittnet Jan Nilsson såg springa samtidigt som det kom folk till platsen. Andra vittnen såg den mörkklädda mannen (Lisbet såg väl Björkman). Varför de inte såg den andra mannen springa kanske var för att de redan sett en springande man. Flertalet såg det andra skottet men det gjorde inte Jan Nilsson har jag för mig. Dekorimamannen kan ha gått undan innan gärningsmannen dök upp. Möjligen kan Grandmannen (den blåögda, alltså ej CP) ha med mordet att göra. Jag tror på Tom F som gärningsman eller medhjälpare. Jag vet inte vad jag får lov att skriva för polisen och därför motiverar jag inte varför.

  SvaraRadera
 10. En detalj som talar emot att Dekorimamannen är skytten (förutom klädsel, längden och tidpunkten han var på plats) är vapnet. Finskorna sa att det glänste. Då borde något av vittnena ha sett det. Inte heller Delsborn såg det. Lyssna på förhöret.

  SvaraRadera
 11. Förutom sådant som att längd och klädsel hos Dekorimamannen inte stämmer med gärningsmannen, så verkar det vara så att gärningsmannen inte väntade vid Dekorima utan följde efter makarna Palme. Om han väntade någonstans så var det vid reklampelaren. Han gick så nära dem att de tre verkade vara ett sällskap. Efter att ha kommit till Dekorima stannade de eller saktade åtminstone ner för att titta i Dekorimas skyltfönster. Gärningsmannen stannade även han. Då borde det ha sett ut som om de stod vända emot varandra även om de inte riktigt gjorde det. Därefter gick de en bit till. Gärningsmannen höjde höger hand för att skjuta (Björkman tyckte det såg ut som en omfamning). Detta har jag kommit fram till genom att läsa vittnesmålen.

  SvaraRadera
 12. Enligt den här mannens vittnesmål http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22289205.ab så torde det inte råda någon som helst tvekan om att det var mannen som väntade vid Dekorima som också sköt Olof Palme. Huruvida det är Anti Avsan eller ej är väl svårbedömt.

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"