Polisen vill förpuppa Palmeutredningen!

28.3.2011.

Miljöpartiet: Maria, Peter, Gustav…

Sedan Leif GW Persson den 1 mars kallades till rikspolischefen Bengt Svensson har Palmeutredningen förpuppats, säkerligen med regeringens goda minne. Jag har gått till domstol men fått besked att inga handlingar finns bevarade från detta möte. Jag har möjlighet att överklaga, men detta skulle ju inte tjäna någonting till: kammarrätten i Stockholm kan inte beordra fram handlingar som inte finns.

Läget i dag är alltså:

Vi får inte veta vad RPS och Leif GW har avhandlat. Leif GW själv säger heller ingenting, enligt vad han mejlat till mig.  Meningen förefaller alltså vara att hela Perssons dramatiska avslöjande om ”mord inom en konspiration av poliser, militärer och säkerhetspersoner” ska få försvinna genom en fallucka, och regeringen/RÅ/RPS ska aldrig behöva instämma i eller dementera Perssons uppgifter. Allt ska vara tyst.

Det måste vara en ytterst angelägen uppgift för den politiska oppositionen att skapa klarhet. Via kanske justitieministern. Eller Reinfeldt. Oppositionen måste visa att den sk Palmeutredningen inte är regeringens egen lekstuga utan representerar den allvarligaste situation en svensk regering någonsin ställts inför.

När Sveriges chefskriminolog basunerar ut ordet ”KONSPIRATION” rämnar det svenska rättssamhället, och allt tal om ”en ensam gärningsman” reduceras till vad det alltid varit: tomt prat, arrangerad lögn.

Kan ni fråga/interpellera i riksdagen!

Angelägen, oroad hälsning!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 B, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"