Överklaga handlingar som inte finns…

24.3.2011. När jag hos rikspolisstyrelsen begär att få ut handlingar från det famösa och sekreta mötet mellan rikspolischefen och Leif GW Persson och polismästaren Jarl Holmström den 1 mars, får jag ett meddelande från RPS jurister med innebörd att några sådana handligar inte finns men råds att överklaga hos Kammarrätten i Stockholm.

Detta är Kafka-text. Kammarrätten i Stockholm kan inte beordra fram handlingar som inte finns, men rikspolisstyrelsen kan ju alltid klä sin ovilja att berätta om detta möte i elegant kostym, möjligen kritstreckrandig.

Det är när grova försyndelser, grova underlåtenhetssynder oc,h, praktiskt taget, ett grovt mord presenteras som byråkratiskt korrekta som det blir extra prövande att arbeta med denna materia; att jag ska känna på det sättet är förstås en medveten önskan från alla höga instansers sida.

Så här ligger det till: rikspolischefen Bengt Svensson, Leif GW Persson samt bisittaren Jarl Holmström har tillgång till information som säger att Anti Avsan är Olof Palmes mördare. Men detta får de inte säga. Får inte säga för vem? Det är förstås kardinalfrågan. Får inte säga för Reinfelst? Jo, det är klart. Men för vem får inte Reinfeldt säga någonting?

Min blogg når förstås runt jorden, vilket jag inte alltid tänker på när jag sitter i den här ankdammen uppe i norr. I dag kom ett brev från en bloggbesökare i Sydney i Australien, väl insatt i mordets kringelkrokar. Vi har besökt Australien ett flertal gånger och skrivit ett par böcker, bl a om grovt utnyttjande av aboriginerna, urbefolkningen. I Sydney bor en släkting till Lena, som sänder oss vänliga hälsningar och berättar om australisk byråkrati.

Blogg runt jorden; kanske skulle jag skriva fler sammanfattningar på engelska:


Summary March 24, 2011.

The Head of the Swedish National Police, his aide, and Swedish Head Criminologist Leif GW Persson met March 1 to decide that no further info must ever transpire regarding Persson´s recent claim that Swedish Premier Olof Palme, in 1986, was killed by ”conspiring police and military and security people”. Persson has not withdrawn his statement, which lies as a black cloud over the proceedings, if proceedings they are, in this worst ever murder case in Swedish history.

I call the World!

One of the world´s most dastardly crimes was committed on the 28th of February, 1986, when internationally renowned Swedish Premier OLOF PALME was cowardly murdered by Police Officer ANTI AVSAN in the street of  Stockholm City. The Swedish authorities all know that Avsan is the assassin, and the leading State Criminologist has stated that the murder took place within a conspiration led by Stockholm police officers, military and security officials. But the Authorities refuse to admit Avsan´s guilt.

I invite my overseas blog correspondents to put the following question to the National Attorney of Sweden (Box 5553. S-114 85, Stockholm, Sweden):

Why do you allow Journalist and Author Sven Anér to voice these accusations and allegations against a Stockholm Police Officer, who has since become a Member of the Stockholm Court and also a Member (cons) of the Swedish Parliament?

International attention can officially solve this murder!

Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"