The Thomas Quick Story – ICC must act!

29.3.2011.

The International Criminal Court

The Hague. The Netherlands

Also for The Swedish National Prosecutor´s Office.

Sirs, The Swedish citizen Thomas Quick was to-day freed, by prosecutor, from the accusation of having murdered a 9 year old Norwegian girl. This is the third, out of eight similar accusations, that have been withdrawn lately, and the affair is becoming difficult for the Swedish state to handle, after first condemning Quick for eight assassinations and now having to admit that at least three – probably all eight – of the sentences against Quick were wrong.

The Thomas Quick affair is to-day shaking the Swedish community, who are rapidly losing confidence in the Swedish judicial system, also due to the mishandling of the Olof Palme murder affair

I suggest that the ICC studies this matter closely. Full particulars are available from The Swedish National Prosecutor´s Office, Box 5553,

S-114 85 Stockholm. Sweden.

Yours sincerely

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, S-752 39 Uppsala, Sweden. (460)18 15 12 79..

Investigating author and journalist


Stockholms tingsrätt: Ingen åtgärd!

Ärende 2011/0237 Adm 1.4.5

Jag har mottagit rubr skrivelse:

Stockholms Tingsrätt, Lagmannen.

Angående ditt brev den 23 mars 2011. Du har i Ditt brev tagit upp frågor som rör rådmannen Anti Avsan. Stockholms Tingsrätt avser inte att vidta någon åtgärd med anledning av brevet.

Kopia: Denna skrivelse samt brevet översänds till Anti Avsan

Jag får svårt att analysera. Vad menar lagmannen? Vad menar han inte? Upprättar han en enad front tillsammans med Avsan, riktad mot denne oförsynte Sven Anér? En lögnens mur som inte medger någon bräsch?

Avsan är alltså, uppenbarligen, inte hörd av Stockholms tingsrätt, denna instans som en gång i världen via lekmannarösterna fällde Christer Pettersson. Nu vägrar samma tingsrätt att sammanträffa med Avsan för att diskutera igenom saken.

Detta måste i sin tur betyda att tingsrätten, i varje fall utåt, intar en attityd som innebär att jag gör mig skyldig till falsk angivelse, men tingsrätten går inte till motattack utan låter mig som en död fisk sjunka ner i dyn.

Naturligtvis har vi aldrig upplevt något liknande. Att Leif GW Persson signalerat en poliskonspiration bryr sig Stockholms tingsrätt inte det bittersta om, för inte skulle det väl kunna vara Avsan?

Det är förstås ett utnötningskrig gentemot mig som pågår.

Eller sitter Stockholms tingsrätt inne med helt okänd, sekret information som enligt tingsrätten klart visar att Avsan inte är Olof Palmes mördare? Jag önskar ett konkret svar på denna fråga! Förhåller sig ärendet på detta sätt måste tingsrättens eventuella hemliga informationer ut i hetluften och självfallet behandlas inför rätta! Besvara denna fråga, tingsrätten!

Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"