Kommentarer till kommentarer

6.3.2011. Det kommer in många kommentarer till bloggen. De flesta är dock knappast kontroversiella utan stöder mina teser kring mordet, varför mina egna kommentarer oftast blir överflödiga. Men jag ger här några synpunkter:

”Anonym” 23.2: Ja, Skandiahuset, eller Thulehuset som det hette från början, finns mycket centralt i händelseförloppet kring mordet. Väktare, dörrar på glänt, Olof Palmes släktförbindelse till dåvarande Thule. Det förhållandet att mordet placerades just vid Thule/Skandiahuset. Mycket annat. Detta har undersökts mycket klent av utredande polis, eftersom huvudteorin varit att paret Palme förföljdes till Dekorima, inte att de hade lockats till platsen.

”Anonym” från 25.2 ger en god sammanfattning och en korrekt uppräkning av ifrågasatta omständigheter. Han nämner Holmérs chaufför Rolf Dahlgren, som tvingades till egendomliga körningar i Stockholm under mordnatten, som tvingades att ljuga tills han dog. Holmérs behandling av Dahlgren är bland det kusligaste i denna mordaffär. Holmér tog honom till sin jämställde förtrogne när det passade och kuvade honom med hela sin machokraft vid andra tillfällen.

Svar till ”Johan” 27.2: Det står inte rent ut i granskningskommissionens rapport att ”ingen på gymet har identifierat Avsan”. Det sägs att vederbörande vittne ”måste ha misstagit sig”, men det har han, Per Alfredsson, inte gjort. Han identifierade Avsan omedelbart när Alsén visade honom ett fotografi av Avsan.

Det här är en av de känsligaste punkterna för polisutredarna. Om de skulle medge att Avsan fanns på plats på gymet i Upplands-Väsby skulle åtminstone halva gärdet vara upprivet. Dessutom har vi aldrig fått läsa de faktiska förhören från gymet; de har sekretessbelagts, och det finns ingen anledning att blint lita på granskningskommissionens redovisning.

”Anonym” 27.2: Det var inte så många poliser som medföljde ESTONIA, däremot en stor grupp civilanställd personal.

”Anonym” 14.2: Anki och Anneli tror att det kan ha tagit högst två minuter , sedan de lämnat Dekorima, innan de hörde skottet.

”Anonym” 22.2: CIA och Palmemordet. Uppgifter finns, onekligen, bl a i Olle Alséns noggranna specialforskning. Mordet koncipierades och planlades i Sverige av en grupp under Holmér, som i sin tur löd under en falang inom det svenska rättssamhället. Att denna falang fått propåer utifrån är mycket troligt.

”Anonym” 22.2: Tas papper bort ur polisens pärmar? Svårt att säga. När jag sökte efter anmälningar mot Anti Avsan under hans pikettid sade polisens arkivarie till mig att hon trodde att sex sådana anmälningar var försvunna från arkivet. Jag kom aldrig längre än till att jag hittade en enda anmälan; den ligger nu ute på bloggen.

”Anonym” 21.2: Jag ägnade lång tid åt Algernon-affären för ett antal år sedan. Polisens utredning – som kom fram till olyckshändelse i tunnelbanan – var inte övertygande, vilket däremot motiven för ett mord på Algernon sannerligen var. Det finns många halvutredda dödsfall i anslutning till Palmemordet: Algernon, Ingvar Heimer, Rolf Dahlgren och inte minst Christer Pettersson. Fullständiga obduktionsutlåtanden visas inte för Olof Palme och heller inte för dessa fyra män.

Jag har skrivit tidigare att jag för ett tiotal år sedan gick igenom ett antal obduktionsprotokoll uppe hos Uppsala tingsrätt rörande några ”vanliga” mord. I pärmarna som jag fick ut och fritt kunde läsa var de kompletta obduktionsprotokollen medtagna och öppna för läsning. Det ena efter det andra. Men Palmeärendet följer egna lagar.

Fortsätt att höra av er till bloggen!

Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"