Vad gör talmannen åt Anti Avsan?

27.3.2011.

Till Riksdagens Talman!

Vid förra månadsskiftet skakades det svenska rättssamhället av den statsanställde kriminologen Leif GW Perssons meddelande, i tidning och TV, att mordet på Olof Palme förövades ”inom en konspiration av polis, militär och säkerhetspersoner”.

Rikspolischefen blev uppenbarligen bestört och kallade snabbt Persson till förhör. Vad som hände vid sammanträdet, och vilka konsekvenserna blev av detta unika sammanträde, har vi inte fått veta. Jag har begärt besked från båda parter, men svaren har blivit desamma: djupaste sekretess. Sammanträdet uppges ha ägt rum utan att minsta tjänsteanteckning gjordes; sammanträdet går in i dimman.

Talmannen! Vad jag här kort har refererat framtonar som en skamfläck på svensk byråkrati, svensk rättskänsla. Skulle inte den svenska allmänheten ha rätt att ta del av föreliggande information i en ödesfråga?

Persson nämnde inte explicit namnet på någon av de sammansvurna, som han ser vid mordet, men det enda namn som i dag nämns, och som aldrig någonsin har dementerats på ansvarigt håll, är, som Talmannen vet,

den moderate ledamoten av Sveriges riksdag, rådmannen vid Stockholms tingsrätt Anti Avsan.

Jag bifogar en skrivelse som jag sänt till Anti Avsans uppdragsgivare, Stockholms Tingsrätt, och jag anmodar Talmannen att utreda. Jag är medveten om att Talmannen inte i vanlig mening är Avsans andre uppdragsgivare, men ansvaret måste ändå vila tungt: är Anti Avsan Olof Palmes mördare?

Vad Talmannen omedelbart kan göra är att begära in all den i dag hemliga dokumentationen kring ärendet ”Dekorimamannen” (så benämnt av den statliga granskningskommissionen från 1999) och skapa sig en bild av vad som faktiskt hände under slutminuterna vid Dekorima. Det känns orimligt att tänka sig att inte Riksdagens Talman skulle få komplett information kring mordet på en svensk statsminister.

Gör så, Talmannen! Och se sedan vilka konsekvenser som måste dras!

Jag hänvisar till bifogad skrivelse, med engagerad och oroad hälsning,

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"