Sven Anér: Anmäl mig till åtal!

2.3.2011. Till Riksåklagaren.

Palmeärendet.

Sedan rikspolisstyrelsens chefskriminolog, professor Leif GW Persson, i tryck presenterat sin uppfattning att det var

polis, militärer och säkerhetspersoner, i konspiration, som vållade statsminister Olof Palmes död,

och sedan alltså detta ärende, även på officiellt håll tagit en dramatisk vändning, anhåller jag att Riksåklagaren omedelbart måtte föranstalta om förundersökning rörande mig,

Sven Anér, med anledning av att jag sedan lång tid tillbaka anklagar

dåvarande piket/baseballpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms tingsrätt samt moderate ledamoten av Sveriges riksdag

Anti Harald Avsan

för mordet den 28 februari 1986 på Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme i hörnet Sveavägen-Tunnelgatan i Stockholm.

Någon rättslig process i anledning av mordet på Olof Palme har ej förevarit sedan lagföringen av Christer Pettersson, vilken avslutades 1998-99 med att Högsta domstolen vägrade RÅ resningstillstånd.

Sedan dess har framkommit ett mycket stort antal bevis och indicier som visar att Anti Avsan är Olof Palmes mördare, men trots detta har RÅ som förundersökningsledare inte vidtagit en enda åtgärd i sammanhanget eller hört Avsan annat än en enda gång, i juni 1993, och då upplysningsvis. De båda absolut centrala huvudvittnena vid Dekorima, ”Anki” och ”Anneli”, har hörts åtta gånger. Vid ”Ankis” senaste förhör, i april 1993, visades 6 bilder, förmodligen av misstänkta personer, för ”Anki”, men inget av fotografierna föreställde Avsan. Mina upprepade krav på utfående av dessa sex bilder, de åtta förhören, förhöret med Avsan samt förhöret med hans hustru har avvisats av rikskriminalen och vid efterföljande domstolsförhandlingar i sekretessärenden..

Själv är jag över huvud taget inte hörd. Det ter sig för mig orimligt att RÅ nonchalerar mina ytterst allvarliga anklagelser mot Avsan och därmed också mot hela förundersökningsledningen i Palmeärendet, samtidigt som de handlingar, som skulle kunna klarlägga ärendet, förvaras inom lås och bom.

Det är, RÅ, de svenska rättsvårdande myndigheternas agerande efter det formella avslöjandet av händelserna kring ”Dekorimamannen” (granskningskommissionens beteckning) som i praktiken kraftigt stärkt min inställning i fallet Anti Avsan, så mycket mer som denne aldrig svarat på mina brev, innehållande bl a min bok ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, 2009, och aldrig valt att anmäla mig för förtal. Jag kan inte tolka den totala overksamheten från Avsans sida på annat sätt än att han avstår från anmälan mot mig eftersom mina uppgifter är korrekta.

Min önskan är sålunda nu att inför domstol få framlägga mina synpunkter, och skulle rätten finna att jag gjort mig skyldig till förtal kommer jag självfallet att överklaga. Jag är ingalunda rädd för en hederlig domstolsrättegång, och begär sålunda att RÅ initierar en sådan rättegång.

Riksåklagaren – i dag tror 42 procent av över 3 000 av tidningen Göteborgs-Postens läsare att det är polisen som står bakom mordet på den statsminister som det var polisens skyldighet att värna, inte skjuta ihjäl. Det är alltså de allvarligast tänkbara beskyllningar som läggs fram av den statligt anställde chefskriminologen, professor Leif GW Persson, och av mig själv som undersökande författare och journalist samt, sedan ett år tillbaka, innehavare och redigerare av min blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

vilken i dag torde ha status som respekterad meddelare av nyheter och som seriös kommentator av det inflammerade Palmeärendet. Jag möts nästan aldrig av negativ kritik från mina snart 20 000 bloggbesökares sida (många är förstås återkommande). Ytterligare publiceringar från min sida i Palmeärendet kommer inom en snar framtid att följa, inom olika medier, och jag kan försäkra RÅ att allmänhetens intresse för mitt arbete är i skarpt stigande.

Jag menar att RÅ, i denna situation, inte kan fortsätta att nonchalera min noggranna och aldrig av någon myndighet korrigerade bevakning av Palmeärendet. RÅ:s egen enda reaktion, under de senaste åren, har inskränkt sig till att beröva mig alla kontaktmöjligheter med RÅ-ämbetet, detta i strid med bl a RF, TF och FörvL.

Så anmäl mig för förtal, RÅ! Starta där! Då kanske något börjar hända. Sven Anér, 210814, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. F.k: Leif GW Persson.

2 kommentarer:

 1. Vilka är Hjalmarsson och Bohman i din bok.
  I dag finns ingen preskibtionstid, varför tar
  inte myndigheterna upp dina slutsatser.
  Intresset för Christer Pettersson väcktes
  först 1988. Då hade många tappat förtroendet för Holmér och det började röra sig i grytan!

  SvaraRadera
 2. Hjalmarson och Bohman var partiledare. För Högern/Moderaterna.

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"