Leif GW 1995 och 2011, svänger för vinden…

1.3,2011. Leif GW Persson dramatiska initiativ i dag att gå till rikspolischefen och begära ny Palmeutredning är i ett ganska nära historiskt perspektiv uppseendeväckande. Jag välkomnar givetvis Leif GW:s åtgärd, men för att visa vilken helomvändning han gör återger jag nu ordagrant det jag skrev i februari 1995 om Leif GW:s mycket partiska insats, till förmån för alla ”icke inblandade” poliser, i en TV 3-inspelning den 5 februari 1995. Jag har tidigare återgett ett par korta avsnitt av detta TV-program, men ger nu hela min text ur dåvarande PALME-nytt nr 2/1995, sidorna 8 och 9. Leif GW: från närmast fanatisk polisförsvarare till, i dag, lika fanatisk försvarare av Olle Minells och mitt polisspår från 1987!

”Över hälften ströks i Anérs TV 3-intervju!”

Söndagen den 5 februari spelade Strix Television, som är ett programbolag knutet till TV 3, in ett program knutet till Palme-mordet. Programmet sändes måndagen den 13 februari, i nära anslutning till 9-årsminnet av mordet, som alltså ägde rum den 28 februari 1986.

Undertecknad Anér var anmodad att deltaga, och jag kom att bli den förste som intervjuades, efter en ganska lång rekonstruerad bildpresentation, av Leif GW Persson, som väl kunde förmodas agera som opartisk ordförande. Naturligtvis var den opartiskheten obefintlig. Persson är anställd och avlönad av rikspolisstyrelsen, sålunda den myndighet i vars allra livligaste intresse det givetvis ligger att vifta bort alla tankar på ett ”polisspår”; programmet hade just titeln ”Polisspåren”.

Sex av oss enskilda utredare var kallade: Olle Alsén, Sven Anér, Olle Minell, Kari och Pertti Poutiainen samt Gösta Söderström.

Vi var förstås alla medvetna om att det på söndagen rörde sig om en inspelning, men vi bibringades samtidigt den uppfattningen att vi uppträdde ”live som i sändning”, dvs att ingenting skulle korrigeras mellan bandning och sändning – jo pytt!

Så vitt jag kan förstå kortades vi alla sex, och jag ska nu ge konkret belägg för i vilken omfattning jag själv kortades.

Rak text i det ordagranna referatet här nedan är vad som fick komma med i sändningen, medan

Kursiv text är vad Strix och TV 3, helt självrådigt och utan att begära mitt tillstånd, strök i texten.

Hela intervjun med mig varade i 6.49 min varav endast 3.33 sändes.

Tillvägagångssättet är upprörande. Det är som om Sivert Öholm i Svar Direkt skulle smussla undan mer än hälften av kvällens debattinlägg!

I själva verket handlade denna mammutsändning om en enda lång partsinlaga och plaidoyer för de poliser som knutits till polisspåret (inga strykningar här minsann!) , och när programmet väl sändes framstod det som ett rent beställningsverk beordrat av rikspolisstyrelsen (och Rosenbad?) och grovt partiskt genomfört och presenterat av denne professor Leif GW Persson som aldrig stuckit under stol med sitt avfärdande av polisspåret. Vi möttes i en TV-debatt på tu man hand nere i Göteborg för några år sedan. Då var den ständigt strikt jeansklädde Leif GW förklarad motståndare till tanken på ett polisspår – och nu sitter han ”opartisk” ordförande.

Jag frågade en av Strix-personerna om det varit nödvändigt att ha med Leif GW Peresson. Jag fick svaret:

”O ja. Att programmet skulle ledas av Leif det var bestämt från allra första början. Det har hela tiden varit en förutsättning för programmet…”

Välkommen till Sven Anér

Leif GW Persson. Jag säger välkommen till Sven Anér som är… som tidigt har intresserat sig för Palme-utredningen och som brukar utpekas som en av de här privatspanarna och som kanske är den som hårdast har drivit det här polisspåret. Du har skrivit en bok med den titeln, Polisspåret, och där så säger du att de här iakttagelserna, varav vi just har sett några, dom tyder med 96-procentig sannolikhet på att det här mordet utfördes utav en walkie-talkie-utrustad attentatsliga.

Du ska vara välkommen hit, och jag tänkte be dig försöka utveckla det här lite närmare.

Sven Anér: Jaha, det ska jag göra. Leif. Får jag be tittarna v ä l d i g t n o g a under den här långa intressanta sändningen att hålla Ulla Strömbeck- Larsson i minnet. Därför att hon, och hennes story innehåller sprängstoff, ett sprängstoff som inte har gått att vifta bort under de snart nio år som har gått. Vad som inte nämndes i den för övrigt korrekta presentationen här det var polisens intensiva försök att trolla bort Ulla…

LGWP: Jo, men om vi nu försöker begränsa oss till det som sägs här; du har inga invändningar i sak mot de här vittnesmålen som vi har sett i intervjun här?

SA: Jag har klara invändningar mot det som inte är med beträffande polisens agerande, det måste jag be att få säga…

LGWP: Ja, OK. Men vi kanske kan ta Strömbeck-Larsson först. Heness vittnesmäl, det lämnas alltså in ganska snart efter mordet, knappt en vecka…

SA: mmm…

LGWP: …senare, och det är iakttagelser som hon har gjort i Gamla stan när paret Palme lämnar sin bostad i Gamla stan på väg till tunnelbanan i Gamla stan. Du har naturligtvis gjort försök att värdera det här vittnesmålet?

SA: Ja, jag har bl a träffat Ulla, som är en hjältinna. Hon kördes över av en bil vid en svår trafikolycka några år före Palme-mordet och blev tillsagd att det är lika bra att du förtidspensionerar dig. I stället skaffade hon sig t v å jobb. Hon kom från sitt ena jobb på Svenska Dagbladet den här kvällen till sitt andra jobb på ett stort hotell i Gamla stan. Jag litar hundraprocentigt på Ulla. Men menar du att jag inte ska få berätta hur polisen har vanskött det här?

LGWP: Vi kan säkert komma till det också, men om jag fattar saken rätt så har du försökt utvärdera hennes vittnesmål och du godtar det?

SA: O ja.

LGWP: Det är en sak som jag har funderat på och som jag undrar om du också har kommit in på; det är beskrivningen av den här tekniska utrustningen. När man beskriver de här walkie-talkie-apparaterna så stämmer det i l l a med den polisiära utrustning av motsvarande slag som finns vid den här tiden.

SA: Ja, det här är en sak som Hans Holmér påstår i sin bok. Jag tror inte att man ska begära så mycket av Ulla att hon ska känna igen den utrustning hon har sett.

LGWP: Men du har inte funderat över det att de här skillnaderna i apparaterna är så pass stora ändå som dom är?

SA: Nej, Leif. Jag misstror inte Ulla, nämligen. Däremot misstror jag, om jag får återkomma till det, dom poliser som så uselt har handlagt den här affären. Det hemska är ju nämligen detta att polisen hittar, påstår dom, två unga knarkspanande poliser som skulle ha varit vid Gamla stans tunnelbana vid den här tidpunkten. ”Det är dom”, säger polisen. Det är dom”, säger Ölvebro vid ett senare tillfälle, Men dessa båda poliser, som heter Klasse och Micke, dom förklarar s j ä l v a bl a för mig, för Lars Borgnäs i Kanalen osv:

”Det v a r inte vi som var där, Ulla kan inte ha sett oss!”

LGWP: …neej…

SA: Därmed spricker hela denna affär från polisens synpunkt., den är arrangerad…

LGWP: Vi får återkomma till den sedan…

SA: Neej!

LGWP: … Ölvebro kommer ju hit. Men vi har ett annat vittnesmål, av Magnus Prim?

SA: Ja, det har jag ju svårare att bedöma, där finns ju inga såna här klara fall av vanskötsel från polisens sida vad jag vet. Det är ju mycket möjligt att han har sett detta, ja. Men det kan ju j a g inte veta, jag var ju inte där…

LGWP: Nej. Men det var du ju så vitt jag förstår inte när det gäller lUla Strömbeck-Larson heller. Utan du bedömer hennes vittnesmål som så att säga b ä t t r e ur utvärderingssynpunkt. Åke Malmström då. Han hars gjort en iakttagelse utav viss radiokommunikation på sin polisradio. Har du några kommentarer till det?

SA: Jag känner Åke, vi var kolleger under några år på Dagens Nyheter. Jag talade med Åke i förrgår, den uppgiften är säkerligen korrekt i allra högsta grad, o c h nonchalerad av polisen som inte har gjort n å g o t försök till en teknisk rekonstruktion.

LGWP: mmmm…

SA: Så är det. Men det verkar, Leif, som om du inte vill lyssna på mina synpunkter?

LGWP: Jo jo, jag lyssnar på dom…

SA: Gör du det?

LGWP: … men vi har ju Hans Ölvebro här, så att vi får ju tillfälle att återkomma till…

SA: Ja, men inte här nu.

LGWP: Nej. Men den chansen kommer nog. Vi har gjort en intervju också med ett annat vittne som vi strax ska titta på, som vi i programmet har kallat för Jerker, och Jerkers vittnesmäl är mycket konkret i den meningen att han menar sig att den aktuella kvällen på Sveavägen vid tidpunkten för mordet så har inte bara iakttagit en person med walkie-talkie, utan han menar också att den personen är polis, en i massmediasammanhang ökänd polis som tillhörde den sk baseball-ligan. Jag förmodar att du känner till det här vittnesmålet också…

SA: O ja.

LGWP: … som vi strax ska titta på. Har du någon kommentr till det?

SA: Nej – det är väldigt svårt för mig att ha någon kommentar plus eller minus till uppgifter som jag ju inte vet någonting om i första hand: det kan vara sant, det behöver inte vara sant.

LGWP: …mmm… men ändå, i din bok här så är du ganska kategorisk, du menar att dom här olika enskilda iakttagelserna av personer med walkie-talkies, sammanlagt då ger det en 96-procentig sannolikhet för att bakom mordet på statsministern ligger en walkie-talkie-utrustad attentatsliga.

SA: Ja. Och det bevisas bland annat av fallet Ulla Strömbeck-Larsson, som från början till slut är vanskött av polisen. Fråga Ölvebro om det när han kommer!

LGWP: Då ska vi ta och lyssna till vittnet Jerker, som för första gången i TV berättar sin historia:

(Medan den inspelade intervjun med Jerker visas ombeds Sven Anér lämna inspelningsstudion för att aldrig mer få återkomma).

Så långt denna märkliga TV-sändning. Och mycket märkligt är det att, under utskriften i dag, än en gång notera Leif GW:s otroligt väl klarlagda skepsis mot polisspåret, det som han i dag direkt ansluter sig till och underställer rikspolischefens prövning; något liknande har aldrig förekommit i Sveige tidigare!

Sven Anér

13 kommentarer:

 1. Hej Sven.

  Jag har läst det mesta du skrivit. Tror till och med jag var din yngsta prenumerant på Palmenytt när det begav sig. Mina föräldrar Tyckte inte det var helt normalt för en 19 åring att läsa sån där obskyr litteratur. haha
  GW´s lappkast i detta ärende är näsan lite väntat
  TV3 hade ju valt Crille som sin mördare. GW gjorde bara som husbonden ville. Att förlöjliga dig och alla andra som saluförde andra teorier än Crille var en del av helheten.
  Det intressanta är hur andra tar rygg på GW nu och börjar diskutera detta spår. Pratar bland annat om den den gamla SÄK-chefen Frånstedt plötsligt efter 25 år känner sig manad att dryfta sina tankar.
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/27/fd-s-pochef-palme-m-rdades-troligen-av-svenska-politiska-intressen
  En annan intressant sak är "motelden" som kommer i form av personer med anknytning till socialdemokraterna som med en övertygad röst pratar om Crille P som den självklara mördaren.
  Hoppas du får behålla din hälsa i många år till och fortsätter rota.

  Kent

  SvaraRadera
 2. Så fort det bränns så är det locket på! Förjävligt rentutsagt!

  //Patrik

  SvaraRadera
 3. Tack för ditt lysande arbete Sven!

  Jag har upptäckt dig bara senaste året och jag har granskat dina uppgifter och finner dom korrekta. Hela beviskedjan, motivbild, specifika trovärdiga vittnesmål som oberoende av varandra bara förstärker sanningshalten.

  Detta är ett open-and-shut-case. Ta det till rätten och Anti Avsan är Kumla-klar tillsammans med resten av Baseball-kompisarna.

  Jag har försökt finna svagheter i dina argument min hittar inget.

  Så jag hoppas att du får leva ett bra tag till med bra hälsa så att du får se sanningen komma fram. Samtliga personer som jag presenterar din version för i åldersgruppen runt 25-30 har funnit att du och Ola Minell står nära sanningen.

  Sanningen är förstås som så många gånger bisarr, vämjelig och svår att ta till sig...

  Så stå på er -- era supporters växer massivt och flera av mina vänner har beställt eller kommer beställa AFFÄREN ANTI AVSAN...

  Ung Göteborgare

  SvaraRadera
 4. Att några poliser skulle ha fått för sig att organisera ett mord på landets statsminister - funkar helt enkelt inte - de måste ha få hjälp av ett tänk -. en think tank:
  http://est.jbn.nu/palme/Den_osynliga_handen-och_den_vita.pdf

  I en radiointervju hävdade den tidigare generalsekreteraren för Europasektionen av World Anti-Communist League (WACL), Anders Larsson, att han fick informationer tio dagar innan mordet, som hävdade att man »skulle skjuta Olof Palme» i samband med hans resa till Moskva.
  Larsson sa sig ha fått informationerna från sin nära vän, Bo Ståhl som i sin tur hade blivit informerad av en tjänsteman på SÄK. I en egen analys, skriven för International Foundation for Contemporary Studies, hävdar Larsson att beslutet om en avrättning togs av CIA:s »Covert Action Department»³, som bl a verkade genom WACL och dessutom kontrollerade ordförandeposten.

  Enligt Larsson spred CIA samtidigt ett falskt dokument – bl a till höga svenska militärer – med »bevis» för att Olof Palme sökte »sälja ut» Sverige till Ryssland.

  http://est.jbn.nu/palme/

  https://www.flashback.org/t865951p4

  Ola Tunanders "Den osynliga handen - och den vita" en läsning av palmemordet finns här:
  http://est.jbn.nu/palme/Den_osynliga...h_den_vita.pdf

  Ola Tunanders "Spelet under ytan" reviderad 2009 på 400 sidor finns här:
  http://www.prio.no/upload/people/ola...der%20ytan.pdf

  Likaså finns Ulf Lingärdes - Minnesanteckningar rörande Palmemordet:
  http://est.jbn.nu/palme/Ai_318-93.pdf
  F-koderna: http://est.jbn.nu/palme/F-koderna.pdf

  Sedan för dem som inte har läst Granskningskommissionen om PU från 1999 så tycker jag att
  det ändå är en bra sammanställning om olika spår , jag har bara läst del2 Kap 4 "Polisspåret" och Kap 5.1 "CIA" och Kap 5.2 "Sydafrikaspåret" som jag tycker är bra sammanställt.
  "Miro Baresic" tas också upp som ett spår i del2.
  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1244

  Varför dödades Palme? Vad kunde han ha äventyrat? Vem vann på att han mördades?
  http://kristofferhell.org/2010/06/darfor-mordades-olof-palme/

  http://svt.se/2.75456/1.926121/falska_bevis_pekade_ut_sovjetiska_ubatar

  http://www.prio.no/upload/people/ola_tunander/Kapitel%207.pdf

  Ett par dagar efter Bildts artikel säger den kommande försvarsstabschefen Bror Stefenson till Dagens Nyheter:
  ’Vår kapacitet att jaga ubåt är idag så låg att stormakterna kan komma att säga: ”ni klarar inte ert territorium”’,d.v.s. USA och Storbritannien kan komma att öva motoperationer i exakt de svensk skärgårdsområden som vi visat att vi inte kan hålla fria från sovjetiska ubåtar.

  Och på mötet om ubåtarna den 21 oktober med statsminister, utrikesminister, försvarsminister och ÖB förklarade Stefenson ubåtarnas närvaro under Hårsfjärdshändelserna bl.a. med att de varhär som en ’test på vår förmåga/vilja’. M.a.o. Bildt och Stefenson säger 1982 nästan exakt vad Weinbeger säger i sitt uttalande år 2000.

  Det var, enligt Weinberger, kränkningen 1981 som föranledde USA eller NATO att testa det svenska försvaret för att höja den svenska beredskapen mot ryska kränkningar. ’Det låg väldigt mycket i Sveriges intresse’, fortsatte Weinberger. Nu i efterhand kan vi säga att både dokument och uttalanden från centrala gestalter stödjer denna uppfattning.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Caspar_Weinberger

  SvaraRadera
 5. Palmemordet. Poliserna Ö,D och G. Del 1.
  Palmemordet, Lisbeth Palme
  Att några poliser skulle ha fått för sig att organisera ett mord på landets statsminister - funkar helt enkelt inte - polishjärnor rör sig inte på statsmannanivå - poliserna i baseball-ligan var "bara" ett gäng nazistsadister - de måste ha fått hjälp av en think tank!!!

  SvaraRadera
 6. Palmemordet. Striptease-99. Del 2
  Del 2 av 7. Norrköpingsmötet. "Bertil" besöker en vän på polishuset i Norrköping. Där diskuteras planer riktade mot Olof Palme inför dennes resa till Moskva.


  Varför dödades Palme? Vad kunde han ha äventyrat? Vem vann på att han mördades?
  http://kristofferhell.org/2010/06/darfor-mordades-olof-palme/

  http://svt.se/2.75456/1.926121/falska_bevis_pekade_ut_sovjetiska_ubatar

  http://www.prio.no/upload/people/ola_tunander/Kapitel%207.pdf
  Ett par dagar efter Bildts artikel säger den kommande försvarsstabschefen Bror Stefenson till Dagens Nyheter:
  ’Vår kapacitet att jaga ubåt är idag så låg att stormakterna kan komma att säga: ”ni klarar inte ert territorium”’,d.v.s. USA och Storbritannien kan komma att öva motoperationer i exakt de svensk skärgårdsområden som vi visat att vi inte kan hålla fria från sovjetiska ubåtar.

  Och på mötet om ubåtarna den 21 oktober med statsminister, utrikesminister, försvarsminister och ÖB förklarade Stefenson ubåtarnas närvaro under Hårsfjärdshändelserna bl.a. med att de varhär som en ’test på vår förmåga/vilja’. M.a.o. Bildt och Stefenson säger 1982 nästan exakt vad Weinbeger säger i sitt uttalande år 2000.

  Det var, enligt Weinberger, kränkningen 1981 som föranledde USA eller NATO att testa det svenska försvaret för att höja den svenska beredskapen mot ryska kränkningar. ’Det låg väldigt mycket i Sveriges intresse’, fortsatte Weinberger. Nu i efterhand kan vi säga att både dokument och uttalanden från centrala gestalter stödjer denna uppfattning.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Caspar_Weinberger

  SvaraRadera
 7. Lögnerna om svensk neutralitet:
  Palmemordet. Om kommissioner

  http://svt.se/2.75456/1.926121/falska_bevis_pekade_ut_sovjetiska_ubatar

  http://www.prio.no/upload/people/ola_tunander/Kapitel%207.pdf
  Ett par dagar efter Bildts artikel säger den kommande försvarsstabschefen Bror Stefenson till Dagens Nyheter:
  ’Vår kapacitet att jaga ubåt är idag så låg att stormakterna kan komma att säga: ”ni klarar inte ert territorium”’,d.v.s. USA och Storbritannien kan komma att öva motoperationer i exakt de svensk skärgårdsområden som vi visat att vi inte kan hålla fria från sovjetiska ubåtar.

  Och på mötet om ubåtarna den 21 oktober med statsminister, utrikesminister, försvarsminister och ÖB förklarade Stefenson ubåtarnas närvaro under Hårsfjärdshändelserna bl.a. med att de varhär som en ’test på vår förmåga/vilja’. M.a.o. Bildt och Stefenson säger 1982 nästan exakt vad Weinbeger säger i sitt uttalande år 2000.

  Det var, enligt Weinberger, kränkningen 1981 som föranledde USA eller NATO att testa det svenska försvaret för att höja den svenska beredskapen mot ryska kränkningar. ’Det låg väldigt mycket i Sveriges intresse’, fortsatte Weinberger. Nu i efterhand kan vi säga att både dokument och uttalanden från centrala gestalter stödjer denna uppfattning.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Caspar_Weinberger finns också med vad gäller Iran-Contras och Palme och Algernon.

  SvaraRadera
 8. Palme var folkvald som socialdemokrat, alltså ligger det i folkets intresse att saken blir uppklarad. Man har bara plockat fram en syndabock, Pettersson, precis som JFK-fallet för att mörka.
  Ordna en namninsamling där folket i den begär polisspåret utrett, för vi har fått nog av allt trams nu.
  Det är folket som bygger landet i Sverige och vi har väl demokrati?
  Mvh.

  SvaraRadera
 9. Obdukstionsintervju med Kari Ormstad
  Hans Ölvebro: - Den här läkaren, jobbade han på Roslagstull?
  Kari Ormstad: - Det gjorde han nog.
  Hans Ölvebro: - Jag tror att det här har ett samband med någon infektionssjukdom som han har fått. Jag tror att det var i Indien han hade fått någon form av. . .
  Kari Ormstad: - Det kan hända att det har varit början på det. Hans Ölvebro: - Inte malaria, men någonting. . .
  Kari Ormstad: - Parasit-grej, ja.
  Hans Ölvebro: - Någon parasit ja, som han hade fått i sig och gick på behandling för. Ingenting som han led av men behövde undersökning. . .
  Kari Ormstad: - Det kan också vara början till att han fick diagnosen då, att han gick på kontroll, det behöver inte ha varit på hälsokontroll.
  Hans Ölvebro: - Det var inte den sista Indien-resan i januari då, utan det här är tidigare. Jag tror till och med att han låg intagen på Roslagstull under en period, men det ligger ju flera år tillbaka. . . före 1986.
  Kari Ormstad: - Det känner jag inte till.
  Hans Ölvebro: - Jag kan inte svara på det, men det ligger liksom inte där i tiden för det är ju där vi har koncentrerat oss, utan bara konstaterat då att han. . .
  Kari Ormstad: - Det är en låggradig kronisk njuråkomma som inte påverkade hans liv och funktion.
  Sigvard Marjasin: - Ja, tack ännu en gång. Skall vi göra så att vi, hur dags var kaffet, var det 14.30? Vi lämnar ordet till Sonny Björk!

  Ett par dagar efter Bildts artikel säger den kommande försvarsstabschefen Bror Stefenson till Dagens Nyheter:’Vår kapacitet att jaga ubåt är idag så låg att stormakterna kan komma att säga: ”ni klarar inte ert territorium”’,d.v.s. USA och Storbritannien kan komma att öva motoperationer i exakt de svensk skärgårdsområden som vi visat att vi inte kan hålla fria från sovjetiska ubåtar.
  ...
  Det var, enligt Weinberger, kränkningen 1981 som föranledde USA eller NATO att testa det svenska försvaret för att höja den svenska beredskapen mot ryska kränkningar.
  ...
  http://kristofferhell.org/2010/06/darfor-mordades-olof-palme/

  SvaraRadera
 10. Sjukhusaffären vilka var inblandade då... Sedan så blir man mörkrädd när man läser vad som hände Jerry Martinger...

  SvaraRadera
 11. Vi skall förakta Sven Aner och Lars Krantz m.fl.
  Se dem som konstiga tomtar.
  Och tycka att GULLIOU och GW är INTRESSANTA och NORMALA!
  VA? INGEN KOMMENTAR!

  SvaraRadera
 12. Om inte Teet Härm och den andre mördade och styckade Cathrine Da Costa, vilket GW "vet" att de inte gjorde, vem gjorde det då?

  SvaraRadera
 13. I egenskap av balt och estländare kan Anti ha
  velat hämnas för åtmintone två saker:
  1.För att Sverige erkände Sovjets ockupation, de facto och de jure
  och
  2.För baltutlämningen
  Och "egentligen" styrdes och styrs ju Sverige av judar och
  frimurare som "egentligen" var/är kommunister.
  Åtminstone enligt intellektuella förmågor som Anti, Henry och Juri Lina.
  Den senare tas faktiskt på allvar av många estländare.
  Snacka om närmast inavlad chauvinism och
  etnocentrism.

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"