Brev till Domstolsverket 30.3.11.

30.3.2011.

Till Domstolsverket, Kyrkogatan 34, 151 81 Jönköping.

Ärende: Stockholms Tingsrätt, 2011/0237 Adm. 1.4.5

Jag anmodar Domstolsverket att gå in i detta ärende, vilket alltså inleddes med mitt brev till Stockholms tingsrätt den 23 mars i år.

Jag anmäler missnöje med Stockholms tingsrätts handläggning av detta ärende samt hävdar att tingsrättslagmannens svar till mig 24.3 innebär en allvarlig kränkning av mig som person och yrkesman.

Jag skriver ett utförligt och välmotiverat brev i den kanske allvarligaste ödesfråga som någonsin drabbat Sverige, men jag får till svar två avfärdande rader samt ett meddelande att den av mig för mordet på Olof Palme utpekade rådmannen vid Stockholms tingsrätt, Anti Avsan, har fått ta del av mitt brev.

I själva verket säger Stockholms tingsrätt med sitt korta brev att jag, Sven Anér, i och med mina uttalanden om Avsan gör mig skyldig till falsk angivelse, men tingsrätten tar inte nästa steg och föranstaltar om åtal gentemot mig.

Jag hänskjuter nu detta ärende till Domstolsverket och anhåller om besked: Menar Stockholms tingsrätt att allt jag anför i denna sak är avsiktlig lögn  och därmed innebär falsk angivelse? I så fall vill jag ha omedelbart besked om huruvida tingsrätten låter saken gå till åtal eller om tingsrätten, närmast reflexmässigt, försvarar sin rådman från varje anklagelse, utan att läsa in ärendet?

Jag anhåller sålunda om Domstolsverkets snabba svar! Jag är rutinerad journalist med yrkesansvar och finner mig ogärna i en myndighets slappa och partiska handläggning av ett så ytterligt viktigt ärende som detta!

Sakförhållandet är: ingen representant för regeringen eller för någon myndighet har någonsin för mig förklarat Anti Avsan oskyldig till mordet på Olof Palme! Jag har frågat bl a RÅ, som vid flera tillfällen svarat mig att ”förundersökningssekretess råder”; det är allt vad svar jag fått.

Engagerad och djupt oroad hälsning!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala, 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"