Till Rikskriminalpolisen, Palmeenheten. 08-6505566

Begäran om utfående av allmänna handlingar.
Jag önskar utfå
samtliga förhör med
LARS JEPPSSON
I Palmeärendet.
Jag önskar omedelbar handläggning. Bilägg räkning, om så erfordras, och sänd i c k e som rek, vilka alltid försenas och ibland aldrig når mig.
Hoppas att rikskriminalpolisen kan ordna detta!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-1512 79.

OMEDELBART, TACK!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"