I nästa blogg: Den stora skandalen!

30.12.2010.
I nästa bloggsats, efter trettonhelgen, presenterar jag den stora Palmeskandalen!
Säpo har just sänt mig alla de 94 registerkorten från Säpomannen PG Näss registerlåda, där alla tips rörande ev inblandade poliser finns upptagna, men samtliga lämnade utan åtgärd!
Det rör sig om korta noteringar på varje kort. En (eller flera) handlingar har från den ordinarie Palmeutredningen lämnats över till Säk, för vad som i praktiken blev slutbehandling av PG Näss.
Jag ger ett dramatiskt exempel:
/Övertuschade namn mm markeras med ”Tusch ”/
37 /registerkortsnummer/ D 7841 /diarienummer hos rikskriminalens Palmeutredare, PU/
/Tusch/ Polism. /av sammanhanget = Polismän./Sthlm.
Tips: Brev med tips ang. /Tusch/ + flera andra personer och dess /skall antagligen vara ”deras”/ verksamhet. En av dem lik fantombild, etc.
/Slutraderna på registerort 37 förstår jag inte riktigt men skriver ut texten som den står/:
PG /alltså byråchefen PG Näss vid Säpo, med uppgift att gå igenom detta brännheta register/: PG tog ärendet 880329 för ev överförande till Sthlm 870813. /Sth polismyndighet? Eller palmeutredarna?/
Ordningsföljden mellan dessa båda datum verkar omkastad. Mysterium. PG Näss har dock uppenbarligen ”tagit ärendet”, men så sent som drygt två år efter mordet.
/Tusch/ - ett decimeterlångt avslutande tuschstreck – som döljer vad?
I sak: vad visar detta registerkort 37, aldrig tidigare presenterat för den svenska allmänheten? Att en grupp polismän vid tiden för mordet sysslar med privat polisverksamhet samt är föremål för tips rörande koppling till mordet på Olof Palme? Ja, det är vad detta osannolikt dramatiska registerkort, sedan länge försvunnet ur den officiella hanteringen, berättar för den som sätter sig ner att granska!
Många frågor inställer sig, många, många! I nästa bloggomgång, alltså efter trettonhelgen, ska jag försöka ge några av svaren. Redan efter min första snabba genomgång denna morgon lyser strålkastaren med bländande sken mot Säpo (som dock gett mig registerkorten, tack för det!), mot den handlingsförlamade rikskriminalen, mot den arrangerande och intrigerande ledningen för den svenska rättsstaten!
När jag gick och la mig i går kväll surrade det av frågor och undringar i mitt huvud. Vore inte registerkort 37 dröminformationen för varje mordutredare? Här är tips 37 inpetat på den bortersta hyllan.
Jag får nypa mig i armen.
Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"