För Maria Ferm (mp) och Hans Linde (v) ESTONIA-räddade fördes bort av CIA-plan!

6.12.2010
I den uppblossande debatten om USA-Sverige är enligt min mening det mest skrämmande inslaget det som jag här omtalar. Jag har i flera år sökt publicitet, men saken är tydligen för känslig, eftersom den visar både det informella ”snatch”-samarbetet USA-Sverige och skrämmande info kring  ESTONIAs förlisning. Allt officiellt grundmaterial kan begäras fram från Luftfartsverket Arlanda, infochef Jan Lindqvist.

Sven AnérDet hemligaste av allt: ESTONIA-snatchen!

5.12.2010. Aftonbladets Nyhetsredaktion, ANGELÄGET!

Redan den 25 november 2002 presenterade jag i PALME-nytt nr 9, som enda tidning, de oerhört dramatiska uppgifterna om nio estniska besättningsmän som under stort hemlighetsmakeri flögs västerut från Arlanda den 28 resp 29 september 1994 med två CIA-plan, sålunda i direkt anslutning till ESTONIAS förlisning. En mycket omfattande och samtidigt mycket väldokumenterad CIA-”snatch” som hittills endast PALME-nytt i Sverige har redovisat, med det svenska luftfartsverkets egen noggranna diariedokumentation!

Enligt SvD:s uppgifter denna söndag skedde ett svenskt ingripande, mot dessa sällsynt grymma transporter, först år 2006, sedan trafiken pågått i varje fall från 1994 men antagligen även tidigare. Det kan förhålla sig så att denna ESTONIA-snatch är både en av de mest omfattande och samtidigt en av de mest väldokumenterade världen över inom den i tiotals år pågående, grymt illegala trafiken.

Jag faxar nu sidorna 8-13 ur PALME-nytt nr 9/2002 och hoppas att Aftonbladet går in i detta dramatiska ärende, vilket väckt och väcker uppseende och oro i Estland. Kaptenen Avo Piht är med bland de försvunna; hans öde har i Estland fått förkroppsliga hela den dunkla ESTONIA-katastrofen.

Kollegial och engagerad hälsning!  Sven Anér

.

5.12.2010. För AB:s Nyhetsredaktion, angeläget!

CIA-snatchen, kompletterande text:

Sedan nu Wikileaks riktat strålkastare mot CIA:s hittills så hemliga ”snatches” finns rimligen möjligheter för ett återupptagande av debatten kring ESTONIAS förlisning den 28 september 1994. Dagsläget för ESTONIA-affären är, komprimerat:

De tre statliga regeringarna och myndigheterna, estniska, svenska och finska, vidhåller i dag på officiell nivå påståendet att ESTONIAS förlisning var en olyckshändelse. Men detta påstående kommer nu att bli än svårare att vidhålla sedan CIA-affären med de nio estniska besättningsmännen kommit upp på agendan: varför skulle dessa besättningsmän först ha räddats, sedan försvunnit, om det rört sig om en ”naturlig” förlisning?

Det samstämda beskedet från Tallinn, Stockholm och Helsingfors är i dag: Nej, några nya dykningar ner till vraket är inte planerade, detta trots att stora delar av den internationella tekniska expertisen förklarat att endast sådana dykningar kan ge det definitiva svaret rörande ESTONIAs öde.

Det var den 28 september 1994 som ESTONIA förliste, och det var den 28 och 29 september 1994 som två CIA-plan flög mot USA, med av allt att döma fyra resp fem estniska besättningsmedlemmar ombord, därav många i befälsställning och med kaptenen Avo Piht i spetsen (Piht förde inte fartyget, men medföljde för vidareutbildning).

En aldrig utredd flygcirkus startade omedelbart efter förlisningen, med, förutom CIA-planen, svenska och finska räddningshelikoptrar inblandade och med flygrutter och tider ifrågasatta. Även sjukhus i Sverige (bl a Huddinge) och i Finland (framför allt Åbo) har granskats, men utan avgörande resultat. Från myndighetshåll kring Östersjön har journalistiska utredare, bland andra jag själv, mötts med ett klart avståndstagande och ovilja att hjälpa till, och de avgörande autentiska statliga svenska dokumenten kring Arlanda-”snatchen” har inte förmått vare sig makt eller myndigheter eller media att söka lösa gåtan.

Från estnisk sida har det främst varit kapten Avo Pihts maka Sirje som lett försöken att engagera myndigheterna i de tre länderna, bl a med personligt hållna skrivelser till dåvarande svenska kommunikationsministern Ines Uusmann; tyvärr resultatlösa skrivelser.

Jag sammanträffade 2006 med Sirje Piht i Tallinn. Hon var då psykiskt tärd av oron för sin man; hon ansåg sig aldrig ha fått något officiellt stöd. Sirje Piht avled kort efter vårt möte.

Jag har själv alltid vidhållit, i mina nyhetsbrev PALME-nytt och ESTONIA-brevet, att denna skrämmande förlisning med över 500 döda ligger som ett svart dok över de tre ländernas inrikes- och utrikespolitik. När nu, enligt Wikileaks, den svenska regeringen år 2006 hävdar, att den först detta år fick rapport om pågående CIA-snatches, kan detta påstående sannerligen diskuteras. Mitt eget arbete med affären ESTONIA-Arlanda-västerut har sedan 2002 varit känt i Rosenbad, och affären har fortlöpande självständigt dokumenterats av det svenska luftfartsverket! Det finns uppgifter i transportdokumenten som kan peka på att CIA:s snatches berört Sverige även före september 1994, men detta har ej undersökts, och t ex Utrikespolitiska institutet har varit tyst.

Uppenbarligen har den svenska utrikespolitiken inte fått kollidera med USA:s. När den illegala transporten av två egyptier blev känd 2002 sade både myndigheter och media att denna ”snatch” varit en engångsföreteelse, något som i varje fall svenska UD visste var osant.

När en vitbok om fallet ESTONIA någon gång skrivs kommer de nio räddade och därefter försvunna att spela en central, dramatisk roll.

Sven Anér
Karlsrogatan 85, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

5 kommentarer:

 1. Anti Avsan (born 1958) is a Swedish politician of the Moderate Party. He has been a member of the Riksdag since 2006.
  Avsan is a former policeman. Today he is sitting in the Swedish parliament, Riksdagen, for Moderaterna, he is on leave from his current job as a judge in Stockholm.
  Sven Anér, a journalist in the Swedish newspaper Dagens Nyheter, has written the book Affären Anti Avsan ("The Anti Avsan Affair"),[1] Anti Avsan was identified by two witnesses only minutes before the murder at the murder scene. One of the two witnesses asked him for the time. He did not answer. So she grabbed his arm, shook it some, and asked him again. She knew this man from a sport center in Upplands Väsby, so she even asked him in Finnish language. She then saw and heard him talking in a walkie-talkie, and the conversation went like this: (voice in walkietalkie in Finnish:)"-Now they come!" (suspect:)"-I am identified, what do I do?." (voice in walkietalkie in Finnish:)"-Ignore that, do what you should do." Now she also saw a glimpse of a gun, as he stood with his arms crossed with both hands inside the robe. The women got scared and went away. When they'd walked about 300 meters, they heard two shots. The day after they could read in their morning post that it was Olof Palme that had been murdered. On the same spot they saw this man! They did not come forward with what they knew, but 7 years after the murder, one friend of theirs contacted Olle Alsén, a well-known journalist, and broke the story. Against the will of these women. They are still scared for their life. These women were heard by the police, all in all, seven times. The police today are "hiding" these statements for the public, as well as they "hide" the statement from Anti Avsan and his wife, who gave him a very weak alibi. This information however, has leaked and is now well known. For a member of parliament like Anti Avsan it should be very important that these statements is declared publicly, as Avsan is still a suspected prime minister murderer. His political party has been contacted by mail and email numerous times, but they only keep quiet, and never return correspondence.
  The journalist Sven Anér makes claims in his book from 2008, that Avsan (who was then a policeman) is connected to the 1986 murder of then-Prime Minister of Sweden Olof Palme. This claim has not led to any activities by Swedish authorities. And that is very mysterious. The professor and criminologist Leif GW Persson, who initially did not believe the so-called "Police trace" in the beginning, has now turned 180 degrees, and sees no other trace to believe in. The question marks are many, the police seem to have used an "Active Incompetence" strategy, and nobody understands why. The Swedish authorities just do nothing. The two witnesses wanted a "witness confrontation", but got none. Instead the police showed them 7 photos of other men, not including the accused Anti Avsan. And so on.

  SvaraRadera
 2. Observera att Anti Avsan övertog platsen i riksdagens justitieutskott efter Jerry Martinger
  som på grund av att han fått kännedom om märkliga saker kring Palmemordet blev utstött ur både Moderaterna och riksdagen sedan han dömts i en otroligt underlig trakasserihärva. JM påstår sig vara oskyldig och utsatt för en komplott. Han har dessutom blivit hotad vid flera tillfällen utan att hans polisanmälningar har utretts

  SvaraRadera
 3. Bra, Sven. Bara jobba vidare 2011, 2012 ...!

  SvaraRadera
 4. Jag tror att du är på HELT rätt spår Sven!!!

  SvaraRadera
 5. fortsätt jobba!! något stämmer inte med estonia och varför vill ingen sammarbeta?

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"